Mochudi

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Location of Mochudi in Botswana

Mochudi ke toropo la Botswana. Mochudi ke motse mogolo wa Bakgatla-ba-ga-Kgafela,mo kgalong ya Kgatleng.Ke mongwe wa motse o banni ba teng ba ipeelang ka ngwago ya bone.Ona le palo ya batho ba ka tshwara masome a mane a dikete.Motse o,o kwa bokone-botlhaba le dikilometara di ka tshwara masome a mararo le bosupa go tswa mo toropo kgolo Gaborone.motse o o sekgele sa dikilometara di sekae go tswa mo tsele kgolo ya Gaborone-Francictown,o ka bonwa ka go fapogela kafa motsaneng o gotweng Pilane.

Mochudi one wa tlhomiwa ke batho ba letso la Tswana ka ngwaga 1871.

Tsa Bojanala

Matlho otlhe a bajanala mo Mochudi a felela mo motlhobong wa ditso wa Phuthadikobo oo mo godimo ga thaba.Motlhobo o wa fditso ona le ditshwantsho le mekwalo e megologolo ee buang ka tshimologo ya Bakgatlha.O a gilwe mo dikagong tse pele eneng ele tsa sekolo sa ntlha mo Mochudi,jaaka ele bosupi go tswa mo ponetshegong ya kwa ntle .Go bapa le teng ke enngwe ya terekere ya ntlha gonna ya Motswana.Motlhala wa lonao le letona le mong wa lone eleng Matsieng,mogaka le modimo wa batho ba letso la Tswana,yo aneng a eteletse batho ba gagwe le diphologolo mo legareng la lefatshe go gapa lefatshe ka bophara.

Mochudi o tlhwaelesegile ka matlo a setswana aa takilweng leka jeno kgotla ya setswana esantse ele teng . Gole go ntsi ks Bakgatla go ka bonwa mo:David Suggs'enthnography entitled "A Bagful of Locust and the baboon Woman :construction of Gender ,change ,and Continuity in Botswana.