Jump to content

Bantsijang

Go tswa ko Wikipedia

Information iconPego e, e nnyane. O ka thusa Wikipedia ka go e oketsa.

Ke leina sefane sa Batswana, ele Batlhaping ko Kudumane, ba tla ba taboga ka ba ne ba katoga dintwa tsa maburu go tswa ko Thaba Nchu ko moding wa bona. Ba feta mme ba iphitlhela ba le mo Borolong mo Mafikeng (Madibe, Stadt le Magogwe) ele bana, dotlogolo, ditlogolwana le dokokomana tsaga Rre Gaotlowe le Mme Kgomotso ko Madibe, ngwana wa ntla wa bone ele Ausisi mme salwa morago ke Gaotlolwe a ngetse Matsitselele. Ke batho ba tumelo mo Modimong bontsi ba tsena kereke ya wesele mme bangwe lontone. Ke badibowa batho ba. Mongwe wa ditlogolo o o itsegeng ke Matthews Mooketsane Bantsijang.(1972- )