Category:Batshameki ba kgwele ya dinao ba Botswana

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Setlhopha sa Township Rollers[paakanyo | edit source]

Re ya go fenya gaborone United ka Tshipi,e yone ga gona mme orile, ebile ke eletsa go ka bo go sena digame dipe mo letsatsing la boikhutso gore batho botlhe ba kgone go bona jaaka re fenyaa Gaborone United ba dikileng ba re fentse mo pakeng e e fitlileng[1].Ke ne ke akanyanya gore Gumbo o ne a ipuela fela mo pakeng e e fitlileng fa a ne a bua fa re tlileng go fenya ditlhopha ka teng, ke gone ke dumelang janong.

Motshamiki Pontsho Moloi[paakanyo | edit source]

Pontso ke motsemeki wa setlhopha sa Mochudi Center Chief.O tshameka mo bogare jwa setlhopha ebile o itsege ka leina la "Piro" mme seo se mo dire gore a tume fela thata mo lefatsheng ka bophara[2].

Dipadi tse dingwe[paakanyo | edit source]