Hotele ya kwa maphothophothong a Victoria

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Hotele ya kwa maphothophothong a Victoria ke hotele ya ditso kwa maphothophothong a Victoria mo, Zimbabwe. Hotele e e lebaganye le kgoro ya bobedi gape le borogo jwa maphothophotho a Victoriac go tsweng kwa a elelelang teng.

Hotele e e butswe ka ngwaga wa 1904 go fa bapagami ba ba neng ba fetla ka seporo se se neng se sa tswa go agiwa, nngwe ya maano a seporo sa Cape go ya Cairo. Moragonyana e ne ya nna sefetla sa makwalo a BOAC a ditirelo gareng gaSouthampton le Aferika Borwa. Hotele e e santse e kile ya fa baeti ba bogosi boroko mo makgetlhong a mmalwa, ba akaretsa King George VI ka kgwedi ya Moranang ngwaga wa 1947.[1]

Hotele e ntse e ele lefelo la bokopanelo jwa sepoloti. Ka ngwaga wa 1949 Roy Welensky o ne rulaganya bokopano gone koo go bua ka ka tlholo ya Federation of Rhodesia le Nyasaland, gape ka ngwaga wa 1963 bokopano jwa kwa hoteleng e e kwa maphothophothong e ne ya baka kgaogano ya bokopano.

Hotele ke leloko la dihotele tse di eteletseng pele mo dtlhopheng tsa lefatsheng. E laolwa ke kompone ya African Sun Limited.

Dipadi tse dingwe.[baakanya | edit source]

Dikgoge tsa kwa ntle[baakanya | edit source]

Template:Coord missing