Kraal

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Lesaka ke puo ya se Afrikaans le se Dutch, gape le diriswa mo puong ya seeng ya Aforika Borwa, le raya boagelelo jwa leruo, jo bo nnnang mo thata mo bapa le lelwapa kgotsa motse le ageletswe ka matlhaku a dikolositsweng. Le tshwana le boma e e fitlhelwang ko bogareng jwa Aforika.