Ledi la Pula la Botswana

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Template:Infobox Currency Pula ke madi a Botswana. E nale khoute ya ISO 4217 BWP mme gape e bo e kgaoganngwa ka mathebe a le makgolo. Pula o raya "pula" ka Setswana, ka gore pula ga e bonale thata mo Botswana - bogolo jang kwa kgaolong ya Sekaka sa Kalahari ka jalo se nale boleng. Pula o raya "tshegofatso" ka jaana pula e tsewa e le tshegofatso. Thebe o raya "thebe".

Ditso[baakanya | edit source]

Pula e simolotse ka ngwaga wa 1976, go emisetsa ledi la Aferika Borwa la Ranta . Le fa 12% a ile a wela tlase ka Phukwi ngwaga wa 2005, pula e tswelela fela e ntse e le ngwe ya ledi la boleng jo bo kwa godimo mo Aferika.

Dithebe[baakanya | edit source]

Ka ngwaga wa 1976, madi a ne a similolwa ka 1, 5, 10, 25 le 50 thebe le 1 pula. 1 thebe o ne a dirilwe ka tshipi ya aluminium , le 5 thebe ka tshipi ya kgotlho mme a mangwe ka tshipi ya kopore. Madi otlhe a ne a le kgolokwe kwa ntleng ga 1 pula yo o neng a le lenyeketshane. Kgotlho, ya madi a 2 thebe e simolotswe ka ngwaga wa 1981, mme ya emisiwa morago ga ngwaga wa 1985. Ka ngwaga wa 1991, kgotlho e e mennweng e ne ya emisetsa 5 thebe, nekele e e mennweng yone e ne ya emisetsa 10, 25 gape le 50 thebe le 1 pula a ne a fetlogela kwa popegong e nyenyane ya, nekele le kgotlho, popego e e lekalekanangya dintlha tse di bosupa.Le e ngwe e e tshwanang ya, nekele le kgotlho ya 2 pula e ne ya simolodisiwa ka ngwaga wa 1994. Ka ngwaga wa 2004, kopana e e ne ya fetogela kwa kgotlhong e e mennweng le popego e ne ya fetolwa. Ka ngwaga wa 1998, mo go lateleng ga go ntshiwa ga 1 le 2 thebe,madi a manye a 5, 10, 25 le 50 thebe a le ntlha tse di bosupa a ne a simololwa, madi a 5 le 25 thebe gape le 10 le 50 thebe a tlogelwa a le kgolokwe. 5 pula yo o dirilweng ka ditshipi tse di farologanyeng o ne a simololwa ka ngwaga wa 2000 a nale tshipi ya kopore fagare mo kgolokweng e e dirilweng ka Aluminium-Nekele-Kgotlho.

Madi a dipampiri[baakanya | edit source]

Ka Phatwe a tlhola masome a mabedi le boraro,ngwaga wa 1976,[1] Polokelo ya madi ya Botswana e ne ya simolola madi a dipampiri a 1, 2, 5, le 10 pula; madi a pampiri a 20-pula a latela ka Tlhakolo a tlhola lesome le borataro,ngwaga wa 1978. Madi a dipampiri a 1 le 2 pulaa ne a emisetswa ke madi a ditshipi ka ngwaga wa 1991 le 1994,fa madi a 50 le 100 pula a ne a simololwa ka Phukwi a tlhola masome a mabedi le boferabobedi,ngwaga wa 1990, gape le Phatwe a tlhola masome a mabedi le boraro,ngwaga wa 1993, ka go latelelana.[1] Madi a dipampiri a 5 pula a ne a emisetswa ke a tshipi ka ngwaga wa 2000. Madi a dipampiri a nnete a 1, 2 le 5 pula ne a ntshiwa mo tiriosng ka Phukwi a tlhola ga nngwe ka ngwaga wa 2011.

Madi a masha ka go farologana a ne a simololwa ka Phatwe a tlhola masome a mabedi le boraro ka ngwaga wa 2009,[2] mme e le la ntlha go dirilwe, madi a pampiri a 200-pula.

Zimbabwe[baakanya | edit source]

Ntateng ya kwelotlase ya itsholelo kwa Zimbabwe ka ngwaga wa 2006 go fitlhelela ka ngwaga wa 2008, puso ya Zimbabwe e ne ya letlelela tiriso ya madi a mafatshe a sele e sale ka kgwedi ya Lwetse ngwaga wa 2008 mme madi a mo lefatsheng leo a bo a sa tlhole a nna le mosola e sale ka Phukwi ngwaga wa 2009. Ranta ya Aferika Borwa le pula ya Botswana a letlelwa mo Zimbabwe.

Template:Exchange Rate

O ka tsibogela[baakanya | edit source]

  • Itsholelo ya Botswana

Template:Commons category

Dipadi tse dingwe.[baakanya | edit source]

  1. 1.0 1.1 Linzmayer, Owen (2011). "Botswana". The Banknote Book. San Francisco, CA: www.BanknoteNews.com. http://www.banknotebook.com. Retrieved 2011-08-21. 
  2. Botswana issues new note series, BanknoteNews.com, Retrieved 2011-09-05.

==Dikgoge tsa kwa ntle


==


Template:N-start Template:N-before Template:N-currency Template:N-after Template:N-end Template:Economy of Botswana Template:Currency signs Template:Currencies of Africa