Motsaana wa Tobane

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Tobane ke motsana oo mo botlhaba jwa lefatshe la Botswana o ka tshwara sekgele se se masome a mabedi go tsweng mo toropong ee epang kopore/nikile ya Selebi-Phikwe. O 21° 57' 0" kwa borwa, 27° 54' 0" kwa botlhaba[1]. Motsana o o nale tsela ya sekonotere e e tswelang ko toropong e. Noka e tona e bidiwang Motloutse e feta ka motsana o kwa ntheng ya bokone botlhaba. Motsana o o nale ditlamelo tse dintsi jaaka metsi aa phepa go tswa letlamong la Shashe, motlakase,kgokelelo ya megala ya letlheka ka ba kompone ya Orange, Bemobile le Mascom. Gape e na le ditirelo tsa megala ya mo ntlong go tsweng kwa kompone ya megala ya Botswana. Go nale kokelwana, sekolo se se botlana le se segolwana. Palo ya batho e ka nna sekete makgolo a ferang bongwe le masome a mabedi le botlhano. [2]


Komiti ya twantsho borukuthi e abetswe madi[baakanya | edit source]

Komiti ya twantsho borukutlhi ya motse wa Tobane e abetswe P14 000 go tswa mo bathong ba ba farologaneng.Mokwaledi wa komiti eo, Mme Onthusitse Gopolang, o boletse jalo mo phuthegong ya dikomiti tsa twantsho borukutlhi kwa kgotleng ya Tobane ka Laboraro. Bangwe ba ba ntshitseng madi ke Mme le Rre Seamogano Manowe, Rre Mosalagae Sesupeng ene a ntshitse P5 000. Mme Gopolang a re mo teng ga madi a ba dirisitse P9 000 go rekela sekole se sebotlana sa Tobane dibuka di le makgolo a supa. A re sekole seo se dirile sentle mo maduong a lokwalo la bosupa. O tlhalositse fa ba itshegetse seelo sa lesome mo lekgolong sa melato e le meraro jaaka matlhapa le bogodu. O ne a re ka ngwaga wa 2009 go simolola ka kgwedi ya Phalane go fitlha ka Sedimonthole, ba gatisitse melato ya matlhapa e le mebedi e le ya kgotlana ya Manowe, mme e le mebedi e le ya bogodu.Mme Gopolang a re monongwaga ka kgwedi ya Ferikgong go tsena ka ya Mopitlo o ne a supa fa ba sa gatisa sepe ka jalo go supa fa ba dira ka natla go nna le kgatelopele mo go lwantsheng borukutlhi.A re ba lemogile fa bothata bo bakwa ke go oketsega ga madirelo a bojalwa mo motseng a tlatsa ka gore banana ke bone ba ba amegang thata mo bogodung jo.O boletse fa dikgwetlho tse ba kopanang le tsone e le letlhoko la koloi gammogo le mapodisi, ka jalo ga ba kgone go kopana le maloko a a kwa merakeng. Maloko a twantsho borukutlhi a abetswe ditlankana le dimpho tsa go dira sentle ka dikgaolwana ka fa ba dirileng go gaisa tse dingwe.O ne a rotloetsa borre go tsena mo dikomiting tsa twantsho borukutlhi.

A re dikgwetlho tse di teng ke letlhoko la didirisiwa jaaka dikoloi. Rre Manowe o boletse fa ba tshwanetse go nna le mowa wa boithaopo jaaka fa go na le semente bangwe ba ka ithaopa ba dira ditena e le tsela ya go aga ofisi e e tlaa dirisiwang ke ba twantsho borukutlhi.E ne ya re a tswelela a re lefatshe ka bophara kgang ya borukutlhi ke selelo le khuranyo ya meno, mme seemo seo se ka fokotsega ka go ema ka dinao go bo lwantsha. Fa a rola malebo mokhanselara wa Tobane, Rre Leonard Mosweu o ne a re go dira ka natla go lwantsha borukutlhi mo motseng wa bone le fa go se na didirisiwa.

Go nwa go baka malwetsi[baakanya | edit source]

Ngaka ya kokelo ya Selebi Phikwe Dr Mohammad Al-Mamun, o tlhalositse gore fa motho a tlhakanela dikobo le diphologolo go supa gore tlhaloganyo ga e dire sentle.O buile jalo kwa thutopuisanong ya twantsho borukutlhi kwa sekoleng sa Motlhasedi kwa Tobane bosheng.Dr Al-Mamun a re se se bakwa ke mathata a a farologaneng mme se tshwana le fa rre yo motona a tlhakanela dikobo le ngwana yo monnye.O boletse fa borukutlhi bo ka okotsega ka ntlha ya nnotagi.A re nnotagi e borai mo botsogong jwa motho, bogolo jang mo dikarolong tsa mmele jaaka sebete le makgwafo.Ngaka o tlhalositse fa go nwa phetelela go ka lebatsa motho lelwapa.A re bojalwa bo tsenya bokoa mo mmeleng ka bo kgona ditshika dingwe tsa tlhaloganyo kwa pheletsong motho a bo a sa kgone go akanya sentle.O boletse fa go se na mathata a a ka fedisiwang ke go nwa majalwa, ka jalo ba lese go tshabela mathata mo go jone.O supile matshweneyego a gore banana le bone ba tswa mo tseleng ba inaakanye le majalwa.O ne a rotloetsa bana ba dikole go tsena mo mekgatlhong e e ka ba itsang go wela mo diphatseng a ba gakolola go kopa dikgakololo kwa bathong ba ba tshwanang le ba boipelego, dingaka le baoki.

Dr Al-Mamun o tlhalositse fa nnotagi e na le seabe mo go anameng ga malwetse a tshwana le HIV/AIDS ka batho ba felela ba tlhakanela dikobo ba sa dirise dikausu gape a tlatsa ka gore go borai thata fa motho a na le bakapelo ba le bantsi.Mokwaledi wa mopalamente wa Selebi Phikwe botlhaba Rre Amogelang Mojuta, yo o neng a bua mo boemong jwa mopalamente Rre Nonofho Molefhi, o kopile banni ba motse wa Tobane gore ba ikopanye ba tle ba kgone go hema borukhutlhi mo motseng wa bone.O ne ba rotloetsa go kopa dithuso kwa pusong go ba thusa ka koloi mme a bolela fa gape a tlaa bolelela mopalamente fa ba tlhoka koloi.A re komiti ya twantsho borukutlhi ya Tobane e tsweletse ka e kgonne go goroga kwa dikoleng tse dikgolwane le tse dipotlana.E ne ya re ba akgela, batsena thutopuisano eo ba re mathata a a leng teng ke gore fa borre ba betelelwa ga ba buwe.Ntlha e nngwe ke gore bangwe ba tlogela basadi mo malwapeng mme ba betelele diphologolo jaaka ditonki.Ba ne ba bolela gape fa basadi ba ba ithekisang ba re ba beteletswe fa tuelo e pala go tswa.

Dikgoge tsa kwa ntle[baakanya | edit source]

Botswana Selibe Phikwe

Dipadi tse dingwe.[baakanya | edit source]

Coordinates: 21°57′S 27°54′E / 21.950°S 27.900°E / -21.950; 27.900

[[Category: Mafelo a a nang le batho ba bantsi mo Botswana]]