Motsana wa New Xanagas

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Motsana wa New Xanagas is located in Botswana
Location of New Xanagas

New Xanagas ke motsana o mo kgaolong ya Ghanzi mo Botswana. New Xanagas ke motsana yo o mo bophirima jwa kgaolo ya Ghanzi. New Xanagas o na le sekole se se potlana, fa godimo ga moo ka ngwaga wa 2001 palo batho kwa motseng oo e ne le makgolo a matlhano le masome mane .[1]

Banni ba kgala khansele[baakanya | edit source]

Banni ba motse wa New xanagas mo kgaolong ya Gantsi, ba ikuetse mo go mme Botlogile Tshireletso mabapi le tsamaiso e e sokameng mo khanseleng potlana ya Letlhakeng.Banni bao, ba buile se mo phuthegong ya kgotla e buisiwa ke mme Tshireletso, yo e leng mothusa tona ya dikgaolo kwa motseng wa bone bosheng.Ba file sekai ka kgang ya go thapa badiri mo khanseleng ya Letlhakeng, e ba boletseng fa e sa tsamaisiwe sentle gotlhelele ka e supa fa e kgaphetse beng gae kwa ntle mo mabakeng a mantsi.Mongwe wa batsena phuthego, Rre Wilson Basebi e bile e le modulasetilo wa komiti ya ditlhabololo ya motse, o boletse fa ba tshwentswe ke seemo se fela thata.O file sekai se sengwe ka phatlha nngwe kwa sekoleng ya modisadikago, e mong wa yone a neng a tlhokafala mme ya re morago ya ya go thibelwa kwa Letlhakeng boemong jwa gore go thapiwe motho gape mo Ditshegwane.A re ba kile ba ya go botsisisa kwa bagolwaneng ba khansele ya Letlhakeng mme ba se ka ba tswa ka dikarabo tse di tlhamaletseng.Banni ba Ditshegwane ba tlhalositse fa jaanong ba tlelwa ke boitlhobogo jwa gore a ba tlaa bona ditiro mabapi le tsamaiso e e teng mo khanseleng.Fa a akgela mo dikgannyeng tseo, mothusa tona, Mme Tshireletso yo gape e leng mopalamente wa kgaolo ya Mahalapye botlhaba, o boletse fa puso e tsere dikgato go lebagana le tsone dikgang tse di tshwanang le tse ba lelang ka tsone tse.

A re go tserwe tshwetso ya gore phatlha nngwe le nngwe e e tswang, bogolo jang diphatlha tsa maemo a bokgweetsi, bophepafatsi, borongwa le tse dingwe, e thapelwe motho wa motse o e duleng mo go one, go se ka ga thapiwa ope yo o tswang go sele. Mothusa tona o ne a etetse batho ba metse ya Maboane le Ditshegwane, go ba lekodisa ka ditirelo tse di leng teng mo lephateng la gagwe. O boletse fa lephata la dikgaolo, le le itebagantseng le go tlhabolola matshelo a batho, le dule ka mananeo a ka one go lekwang go apola batho botlhoki.Go ya ka Mme Tshireletso, mananeo a a akaretsa le go baakanya ditlhako, go loga dibaga, go lema merogo, go apaya borotho go bo rekisa le tse dingwe, mme a tlaa bo a rotloediwa ke puso.O kopile batho bogolo jang ba ba ntshitsweng mo lenaneong la botlhoki go itirisetsa mananeo a, go ijesa le ba malwapa a bone.

Banni ba leboga[baakanya | edit source]

Banni ba motse wa New Nxanagas, Charleshill le metse e e mabapi ba akgotse komiti ya palamente e e dupang dibuka tsa puso gore e bo dirile tshwanelo ya yone go tsamaya le dikgaolo e tlhalosetsa Batswana tsamaiso tsa yone.Banni bao, ba ntshitse mafoko ao mo phuthegong ya kgotla e e neng e biditswe ke komiti eo, e eteletswe pele ke mopalamente wa Palapye, Rre Moiseraele Goya boseng kwa motseng oo.Ba ne, ba kopa gore komiti eo e tswelele ka go tsamaya e tlhalosetsa Batswana mme e se ka ya nna selo sa gompieno fela ka gore go na le boradikonteraka bangwe ba ba dirang ditsela mme ba sa dire tiro ya bone ka botlalo.Batho bao ba motse wa Charleshill, ba ngongoregile thata ka tsela ya Charleshill/Ncojane ba re e batla go tlhabololwa ka jaana e diphatsa mo matshelong a Batswana.Banni Charleshill ba kopile gore ka komiti eo e le yone e e tlhokomelang tiriso ya madi a puso ke nako ya gore e tseye dilelo tsa bone go di isa kwa pusong mabapi le tsela eo ka gore batho ba fedile ka lebaka la seemo se se maswe sa tsela eo.Ba boleletse komiti eo gore go botlhokwa fela thata gore Batswana ba tsibosiwe ka tiriso ya madi dithuso a a puso go na le go nna fela ba sa itse gore a dirisiwa jang.Ba ne ba kopa madi a lenaneo la RASA ka gore kgaolo potlana ya Charleshill ga e na ditlamelo tse di tshwanang le polokelo le kokelo. Banni bao ba re ke nako ya gore puso e kanoke dilo tsa go tshwana le dituelo tsa badirelapuso ka gore ditlhwatlhwa tsa dijo di tsholetsegile fela thata, mme bone ba sa duelwe sepe.

Banni ba Charleshill ba ngongoregile thata ka badirelapuso bangwe ba ba sa direng tiro ya bone ka botlalo ba re ke bone ba dirang gore Batswana ba se ka ba akola mananeo a puso.E rile Mopalamente wa Nkange, Rre Edwin Batshu, a tlhalosetsa banni bao ka tsamaiso ya komiti eo a bolela fa e tsamaya le Lefatshe la Botswana go ruta Batswana ka se se dirwang ke komiti ya bone.Mopalamete Batshu o boleletse banni bao fa madi a a tsenang mo letloleng la puso a rebolwa fela ke palamente le go bona gore madi ao a dirisitswe sentle.Rre Batshu a re fa ba santse ba sekaseka dibuka tsa puso ba fitlhela gore modirelapuso mongwe ga a dirisa madi a puso sentle, o tshwanetse go bidiwa go tla go tlhalosa ka madi ao.Mopalamente o boleletse banni bao fa go na le maphata mangwe a puso a a busang madi fa ba sena go abelwa madi go ya go dirisa mo ditlhabololong.A re mme go dira jalo ga go a siama ka gore go busetsa ditlhabololo tsa puso kwa morago, a supa gore Maphata a a dirang jalo a a bidiwa go tla go arabela madi ao gore ke eng ba sa a dirisa.Mopalamente Batshu o kopile banni ba motse oo go tlhokomela thata tiriso ya madi a puso le tsone dithoto tota ka jaana ba itse gona le kwelo tlase ya itsholelo.Rre Batshu a re fa Batswana ba ka emela tshenyetso setshaba ka dinao, itsholelo ya lefatshe leno e ka golela pele thata.E rile mopalamete wa Palapye a araba dilelo tsa bone, a ba tlhalosetsa fa a tlaa di fetisetsa kwa di tshwanetseng go ya teng ka gore bone ba itebagantse fela le tsa komiti ya bone.Mopalamente Goya a re jaaka ba simolotse jaana go isa palamente kwa Batswaneng, e tsile go tswelela e isiwa kwa bathong.E rile a araba ka tsela ya Charleshill/Ncojane, a ba tlhalosetsa fa bontsi jwa ditlhabololo di sa ntse di emisitswe ka lebaka la kwelo tlase ya itsholelo.

Dikgoge tsa kwa ntle[baakanya | edit source]

Botswana

Dipadi tse dingwe.[baakanya | edit source]

  1. "Distribution of population by sex by villages and their associated localities: 2001 population and housing census". Archived from the original on 2007-11-24. http://web.archive.org/web/20071124145523/http://www.cso.gov.bw/html/census/dist80_81.html. Retrieved 2007-12-11. 

Coordinates: 22°25′53″S 20°39′18″E / 22.43139°S 20.65500°E / -22.43139; 20.65500