Motsana wa kwa Topisi

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Template:Orphan

Motsana wa kwa Topisi is located in Botswana
Location of Topisi

Topisi ke motse o o mo kgaolong ya legare la Botswana. Motse wa Topisi o sekgale sa masome a matlhane (55) km gotsweng bokone jwa Palapye, go bapisa tsela ya Palapye–Francistown, mo palong batho ya ngwaga wa 2001 go ne go nale batho ba le 1,289.[3]

Banni ba gakolotswe go tsaya diteseletso tsa go dirisa meamuso ya tlholego[baakanya | edit source]

Mogolwane wa lephata la tshomarelo tikologo le ditsatlholego kwa Serowe Rre Chenamani Ntongwa a re go tlhokega teseletso go bapala phane.Rre Ntongwa o ne a bua mo diphuthegong tsa kgotla kwa Topisi le Maope mabapi le go tsaya diteseletso tsa go tshwara phane.A re molao o setse o le mo tirisong, mme maikaelelo a molao ono ke go sireletsa phane gore e se ka ya nyelela mo mafelong a e setseng mo go one.O tlhalositse gore banni ba Topisi le tikologo ba ka tsaya diteseletso kwa Francistown, a tlatsa ka gore maikaelelo a bone ke go isa ditirelo kwa bathong.Rre Ntongwa a re gore ba tshware diphuthego jaana, ba ne ba amogetse ngongorego go tswa kwa mokhanselareng wa Topisi Rre Lazarus Tumagole, a re ba bona batho ba thibeletse mo lefelong la bone mme go sa dirwa dithulaganyo le bogosi.A re batho ka bontsi ga ba na diteseletso tsa go tshwara phane, a tlatsa ka gore bangwe ba ngongoregela madi a lekgetho ba re a mantsi fela thata.Makgetho ano a mararo ke la P2 fa o tshwarela phane go e ja, P50 fa e tshwarelwa go e rekisa mo gae le P500 fa o e tshwarela go e rekisa kwa ntle ga lefatshe.

Rre Ntongwa a re gape ba na le dikgwetlho tsa go itse gore go boammaaruri go le kae gore diteseletso tse batho ba di tsereng di tlaa dirisiwa ka fa go tshwanetseng, a a fa sekai sa gore mongwe o kgona go tsaya lekgetho la P2 mme a bo a ya go le dirisa jaaka la P50.Mokhanselara wa Topisi Rre Tumagole a re kgang e e mo tshwenyang ke ya gore banni ba motse bone ba e kae fa go setse go na le merafe e e farologaneng mo lefelong, gape le dikgosi tsa motse di sa itse sepe gore go diragala eng.A re diteseletso di ka bo di fiwa batho phane e setse e godile e seng e sa ntse e le nnye, a re go dira jalo ke go neela batho tetla ya gore ba tshware phane nako e nngwe le e nngwe.Rre Tumagole a re batho ba tshwara phane e e fologang e ya go ikatela, mme go dira jaana go ka re kgabagare ga nyeletsa phane.A re banni ba Topisi ba tlhaloganya phane ba itse fa e setse e godile e lekane go tshwarwa, a tlatsa ka gore ba batla go e tshwara ka fa tsamaisong le gore ba itshetse ka ditsatlholego tse di mo lefelong la bone.O bolotse gore batho ba dirisa metsi a a nowang ke diphologolo go tlhatswa phane, ga mmogo le go e apaya, a re go borai mo matshelong a batho.

Maano ga a site, go sita a loso[baakanya | edit source]

Motswana wa maloba o boletse a re maano ga a site, go sita a loso. Kgang ya go beola bangwe ka lebotlolo go na le logare jaaka tlwaelo, ke e e tsitsibanyang mmele.E rile mo potsolotsong Mme Selelo Kgonego wa Gweta a re go beola motho ka lebotlolo ga se sepe go tshwana fela le fa o beola ka logare. A re o baakanya mabotlolo ka go thuba a le mantsinyana, mme a tshwanetse go nna bogale, go tswa foo o tshela metsi mo bateng, a ba a tshasa tlhogo ya yo a mmeolang molora a bo a tswelela ka tiro ya gagwe. Ke mohumanegi wa nta ya tlhogo, ke tlaa tsaya madi kae go reka logare ke sa bereke, bo a sa bo a pele, Mme Kgonego o tlhalosa jalo.

Tiro e, ba le bantsi ba a e dira, bangwe ba a e makalela, mo go rayang go re tiro e ga e a tlwaelesega mo bathong. Mme Leutwetse Mokupi wa monana wa Topisi, a re ga go batle o dirisa lengwe le lengwe fela le o le bonang, go na le a a dirisiwang, a re gape go batla motho a le keletlhoko. Mme Mokupi a re gantsinyana go dirisiwa mabotlolo a dinotsididi kana a dijo dingwe a a thatanyana. A re fa o beola ka lone o nne keletlhoko go re lebotlolo le se ka la sega ngwana ka gore le ka tloga la mo tsenya mogare.

O boletse gape gore fa a fetsa ka lone o le phutha le one moriri o mme o latlhela mo motlhobodikeng kana ntlwana ya boitiketso ya lehuti go phepafatsa tikologo. Ngwana yoo o motshasa sepiriti mo tlhogong go itsa go tswa dinthonyana tse di bidiwang lesware fela jaaka o sena go beola ka motshini kana lone logare, go bua jalo Mme Mokupi. Ngaka ya kokelo ya Tutume Rre Kabwe Chibangu o rurifaditse gore ga go na mathata mme thata thata go batla motho a na le kitso le bokgoni ja go dira jalo, a tlatsa ka gore le yone thipa tota bogologolo e ne e kgona go beola moriri fa e looditswe go nna bogale thata. Ngaka Chibangu a re Ma-Aferika ke batho ba go dira dilo tse di makatsang.

Dikgoge tsa kwa ntle[baakanya | edit source]

Botswana Gaborone Mahalapye

Dipadi tse dingwe.[baakanya | edit source]


Coordinates: 22°10′49″S 27°15′7″E / 22.18028°S 27.25194°E / -22.18028; 27.25194