Motse wa Bonwapitse

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Template:Orphan

Motse wa Bonwapitse is located in Botswana
Location of Bonwapitse

Bonwapitse ke motse o o mo kgaolong ya legare mo Botswana. Motse o dikhilomitara dile masome mabedi kwa bokone bophirima jwa Mahalapye, gape o na le sekolo se se botlana. Mo palong batho ya ngwaga wa 2001 dipalo di ne dile makgolo a matlhano ,masome a mane le bone.[1]

Banni ba Bonwapitse ba kopiwa go dirisana le kgosi sentle[baakanya | edit source]

Kgosi Tsoebebe Segotsi wa Mahalapye o kopile banni ba Bonwapitse, go dirisana sentle le kgosi ya bone gore ba kgone go tsweledisa ditlhabololo tsa motse wa bone mmogo.Rre Segotsi o ntshitse mafoko a mo moletlong o mo go one morafe wa Bonwapitse, o neng o ipelela go tlhongwa ga ga Rre Totswana Tshegang mo setilong sa bogosi jwa motse oo.A re motse wa bone o ka gatela pele mo ditlhabololong fela fa go na le tirisano fa gare ga bone le kgosi e bile ba abelana megopolo le dikomiti di tshwana le ya ditlhabololo tsa motse, twantsho borukutlhi, botsogo le ya badirelapuso.Kgosi Segotsi o tsweletse ka go kopa Rre Tshegang go nyala gore a kgone go nna le bana ba e ka reng sehularong sa gagwe, ba mo tlhatlhama mo setilong sa bogosi, go hema dikgang tsa go lwela bogosi jaaka go direga mo dikgaolong tse dingwe tsa lefatshe leno.A re e le ba bogosi le lephata la dikgaolo ba tlhokisiwa boroko ke dikgang tse di a golelang pele tsa go lwela bogosi mo kgaolong ya Ga-Mmangwato, mme a re seo se bakwa ke go tlhoka go itlhaloganya ka fa bana ba lelwapa la bogosi ba tlhomaganang ka teng.E rile kgosi Loomatsoga Gaogane wa Mmutlane a tswa la gagwe, a bolela fa kgosi e le thotobolo ya matlakala, ka jalo a kopa Rre Tshegang go tshwara morafe wa gagwe ka tekatekano le go ikgapha mo go mpampetseng fa a reeditse ditsheko le go emisa go itshunya nko mo dipolotiking ka jaana e le modirelapuso.E rile Kgosi Gaogane a itebagantse le morafe wa Bonwapitse a ba kgothatsa go tlhwaafalela ditlhabololo tsa motse wa bone boemong jwa go diiwa ke ditshele tse a reng di ka busetsa motse wa bone kwa morago.

Mokhanselara wa kgaolwana eo Rre Magogodi Phatalalo, ene o ne a kopa banni ba Bonwapitse go tsena diphuthego tsa kgotla ka e le tsone tse ba ka lekodisiwang ka ditsamaiso tsa puso mo go tsone le go lekodisiwa ka ditlhabololo tse di dirwang mo motseng wa bone.E rile Rre Tshegang a tswa la gagwe, a tlhomamisetsa morafe fa a tlaa dirisana le bone ka dinako tsotlhe, mme a re o tshwenngwa ke ka fa ditsha di bewang ka teng mo motseng wa gagwe.Moletlo o ne wa natefisiwa ka maboko le moopelo wa dikhwaere ka baithuti ba sekole se sebotlana sa motse oo le khwaere ya Diphalana go tswa kwa Palla-Road.

Banni ba Bonwapitse ba kopilwe go emisang go kgokgontsha bana[baakanya | edit source]

Borre ba motsana wa Bonwapitse kwa kgaolong ya Shoshong ba kopilwe go emisa go kgokgontsha bomme le bana.E rile mo potsolotsong ya mogolwane wa Voice of Women kwa Mahalapye, Mme Conny Nshimwe a bolela fa ba ne ba nna le kopano le banni ba motse wa Bonwapitse mme kgangkgolo e le go buisana ka kgokgontsho.A re mo dipuisanong tseo tse ba neng ba di tshwere mmogo le ba lephata la bomme go tswa kwa Serowe le molomaganyi wa bolwetse jwa HIV/AIDS kwa Mahalapye go lemosegile fa go na le kgokgontsho e ntsi mo malwapeng.E re ka e le nako ya malatsi a a lesome le borataro a go lwantsha kgokgontsho ya bomme le bana lefatshe ka bopharo le dule letsholo la go ruta le go rutuntsha batho ka bodiphatsa jwa kgokgontsho.Mme Nshimwe a re mo kopanong ya bone le bomme, go supegile fa kgokgontsho e e dirwa ke borre mo go bone e akaretsa go gana tiriso ya sekausu le dititeo mo malwapeng mme e bile borre ba ba nyetseng ba reka bomme ka madi.A re bomme ba supile gape gore borre ga ba ba thuse ditiro tsa mo lwapeng le gone go tlhokomela bana tota.Nshimwe a re go supa sentle gore bomme ba tshwaragane le namane e tona ya tiro mme borre gantsi ga ba lemoge gore selo sa go nna jaana ke kgokgontsho mo go bomme.A re kgokgontsho e mefuta mme go supega kgokgontsho ya maikutlo e di goga kwa pele ka borre le bomme ba sa tlotlane.

Mme Nshimwe a re tiro e o ne a e tshwaraganetse le Rre Clifford Makhiya wa ofisi ya bomme kwa Serowe le Theressa Mautenyane yo o leng molomaganyi wa HIV/AIDS mo kgaolong ya Mahalapye.A re borre ba ne ba supa fa ba bolawa ke botagwa mme e bile bana le bone ba na le seabe mo kgokgontshong ka ba kgokgontsha batsadi ka go ba betsa le go ba sotla ka mafoko.O ne tlatsa ka gore ba supile fa dititeo di bakwa ke bomme ka go nna matlhomatlho.Mme Nshimwe a re thotloetso e ba e boneng go tswa kwa go ba lephata la bomme e ba thusitse go fitlhelela maitlamo a bone a go ruta batho ka kgokgontsho le gone gore ba e fema jang.A re borre ba supile fa le bone ba babalelwa ke dititeo tsa bomme le kgokgontsho ya maikutlo mme ba tshwanetse go tshela mmogo ka lerato le kagiso.Nshimwe a re ba kgothaditse borre le bomme go agisana mmogo le go tlotlana mme ba tshele ka lerato.

Dikgoge tsa kwa ntle[baakanya | edit source]

Botswana/Bonwapitse

Dipadi tse dingwe[baakanya | edit source]

  1. "Distribution of population by sex by villages and their associated localities: 2001 population and housing census". Archived from the original on 2007-11-24. http://web.archive.org/web/20071124145556/http://www.cso.gov.bw/html/census/dist51.html. Retrieved 2008-01-13. 

Coordinates: 23°2′21″S 26°38′41″E / 23.03917°S 26.64472°E / -23.03917; 26.64472