Motse wa Gabane

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Motse wa Gabane is located in Botswana
Location of Gabane

Gabane ke motse yo mo kgaolong ya Kweneng e e mo Botswana. O dikhilomethara tse di lesome le botlhano (10 mi) mo bophirima jwa toropokgolo ya Gaborone, mo Botswana. Palo ya batho e ne e le 10,399 mo palo bathong ya ngwaga wa 2001, mme se sa dira gore e nne nngwe ya metse e metona ya Kweneng.[1]

Motse o ke boagedi jwa morafe wa BaMalete. Kgosi Mosadi Seboko ke ene kgosikgolo ya motse wa Ramotswa, motsemogolo wa Balete. Bagodi ba motse ba santse ba tseneletse thata mo temo thuong fa banana bone ba tshela botshelo jwa setoropo.

*Temo-Thuo ya Gabane *

Gabane o itsege e le motse wa ditiragalo tsa meopelo le kapari ya setso ya mabono. Motse o o nale diopedi tse di tumileng lefatshe ka bophara jaakasetlhopha sa Matsieng gape le diopedi ebong Franco le Afro Musica. Banni ba motse wa Gabane ke barati le barotloetsi ba kgwele ya dinao. Setlhopha se se tsweletseng pele sa , Uniao Flamengo Santos, se tshameka mo dikgaisanong tsa lefatshe tsa Be-mobile.

Banni ba Gabane ba lopa tirisanyo mmogo[baakanya | edit source]

Banni ba Gabane ba kopile tirisano e e tseneletseng fa gare ga lephata la kabo ditsha la Mogoditshane le le okametseng motse wa bone le ba koporasi ya Water Utilities.Ba buile jaana mo phuthegong ya kgotla e tshwerwe ke tona wa tsa Meepo Kgotetso le Metsi, Rre Ponatshego Kedikilwe.E ne ya re a amogela baeng, kgosi ya motse Rre Seeletso Pule, a tlhalosa fa dipompo tsa morafe di sa bereke, mme go na le batho ba bantsi ba ba sa gokelang metsi mo malwapeng.A re Gabane ke motse o o golang ka bofefo ka o bapile le toropo, mme se se bakile tlhaelo ya metsi e ntsi. Fa ba a kgwa kgosi ya bone dikgaba, banni ba ne ba re se se ba makatsang ke gore dipompo tsa metsi di ralala metse le masimo a bone di isa metsi kwa toropong mme ba sa letlelelwe go ka goga metsi mo go tsone.Baagi ba tlhalositse fa bontsi jwa nako, ba kaboditsha ba abela baagi ditsha, mme kwa morago ba di gape ka ba WUC ba ne ba sa kgone go ba gokelela metsi go ka tlhabolola ditsha tseo.Fa a araba matshwenyego a bone, tona Kedikilwe o ne a amogela gore go tshwanetse gore ba makgotla a kabo ditsha ba tshwaragane le ba metsi go isa ditlamelo mmogo kwa setshabeng.

A re go ne go go tshwanela gore puso e rolele ba lekgotla le le ikemetseng ka nosi la WUC, tsamaiso ya metsi, go netefatsa kanamiso ya metsi sentle tse di mo tatsong e e lekalekanang e bile e amogelesega lobopo ka bophara. Mo matshwenyegong a banni a gore WUC e palama setlhare fa e lopa dituelo, tona Kedikilwe o ne a tlhalosa fa go dirwa ke ditlamelo tsa seemo se se ko godimo tse ba WUC ba lwelang go di fa sechaba.A re ba ba dirisang metsi a ka fa tlase ga dilithara di le sekete ka kgwedi ba tlaa se ka ba duela lekgeto la VAT. Mookamedi wa WUC ya Mochudi, Rre Kenny Labane o ne a re, e re ntswa ba lebanwe ke dikgwetlho fela jaaka madirelo ape a a magorogo masha ba dira bojotlhe go fitlhelela tharabololo ya dikgwetho tseo. A re ba mo maikaelelong a go neelana, le go rerisana le ba kabo ditsha mo go isetseng setshaba ditlamelo gore ba se ka ba baya setshaba mo mosing ka tsela epe.Mopalamente wa kgaolo Rre Mmoloki Raletobana o ne a soboka mafoko a letsatsi ka go tlhalosa gore letlhoko la metsi mo kgaolong, bogolo jang mo ditsheng tse disha le a tshwenya mme le tshwanetse la potlakelwa ke bana le seabe botlhe.

Madirelo a bojalwa ga itumedise[baakanya | edit source]

Banni ba motse wa Gabane ba buile ba sa kgwe mathe ka marekisetso a bojalwa a a lalang a letsa bosigo jotlhe mo motseng wa bone.E ne ya re ba ntsha dikakgelo tsa bone kwa phuthegong ya kgotla e e neng e tshwerwe ke Mothusa Tona wa Papadi le Madirelo Rre Vincent Seretse, banni ba re go sebaka ba ntse ba ngongorega ka lefelo la maitiso la The Magic King Club le ba sa tlhaloganyeng dinako tsa lone tsa pulo.Kgosi Pule o ne a bolela fa marekisetso ao a ba sega tsebe ka go bo a sa tswalwe.Rre Seretse o ne a tshepisa banni ba Gabane gore batlhatlhobi ba dikgwebo mo lephateng la gagwe ba tla etela marekisetso ao go leka go rarabolola kgang e.

Dilo le batho ba ba itsegeng[baakanya | edit source]

Gabane ke motse wa:

  • Setlhopha sa Uniao Flamengo Santos
  • Frank Lesokwane moeteledipele wa mmino wa kwasa-kwasa yo o bidiwang Franco and Afro Musica.
  • Setlhopha sa moopelo wa setso sa Matsieng
  • Miso Mmereki, mmereki wa seromamowa le sesupa ditshwantsho.
  • Innocent Ranku, motshameka gare wa setlhopha sa Uniao Flamengo Santos.

Dikgoge tsa kwa ntle[baakanya | edit source]

Gaborone Gabane

Dipadi tse dingwe[baakanya | edit source]

Template:Kweneng District Template:Botswana largest cities Coordinates: 24°40′0″S 25°46′56″E / 24.66667°S 25.78222°E / -24.66667; 25.78222