Motse wa Masunga

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Template:Unreferenced stub

Lefelo la Masunga mo Botswana

Masunga ke nngwe ya metse ya Bakalanga e e fitlhelwa mokgaolong ya Bokone-Botlhaba mo Botswana. Ntlo kgolo ya kgaolo Bokone-botlhaba e kwa motseng wa Masunga. Toropo e gaotshwane le motse o ke Francistown ka selekanyo sa +/- 120 km (74.5 mi). Kgosi ya motse o ke Thabo Maruje Masunga yo o tsereng bogosi go tsweng malomagwe Christopher Masunga.

Gaofi le Masunga go na le dithaba tsa Dombo Shaba, tse di nang le matlotlo a morafe wa Bakalanga, go tshwana thata le lefelo la Great Zimbabwe (Mutapa).O itsege e le nngwe ya mafelo a kgatlhisang bajanala mo Botswana kwa morafe wa Bakalanga o tshwarang modiro teng ngwaga le ngwaga ipelelelwa ngwao ya se Ikalanga.

Puo e buiwang thata mo kgaolong ya Bokone-botlhaba keKalanga,e seng Tswana e leng puo tletseng lefatshe ka bophara la Botswana. Morafe Bakalanga o nyalana thata le Shona, puo ya mangmang ka kwa Zimbabwe.

Lephata le bolotsa tokafatso botsogo kwa Masunga[baakanya | edit source]

Mo maitekong a go araba pitso ya Lephata la Botsogo mabapi le go ruta, go rotloetsa le go abelana megopolo le morafe mabapi le dikgang tsa botsogo, ba Lephata la Botsogo mo kgaolong ya Bokone Botlhaba ba sa tswa go bolotsa letsema leo.E ne ya re kgwedi ya Phalane e le masome a mabedi le boferabobedi, ba Lephata la Botsogo kwa kgaolong ya Bokone Botlhaba ba tswa letsholo mme ba phutha banni ba metse ya Masunga le tikologo go tla go tlhalosa ka maitlamo a lephata la bone le go abelana megopolo le banni tebang le go tokafatsa tsa botsogo. Letsholo leo, le le bidiwang Botsogo Pitso le ne le tshwaretswe mo kgotleng ya motse wa Masunga ka tlhogo e e reng Ku simisa itjaba ku be ne tjiabe mu zwithu zwe mamuko, mo go rayang gore Go nonotsha morafe go nna le seabe mo dikgannyeng tsa botsogo.Fa a nankola maikaelelo a letsatsi leo, moeteledipele wa bodiredi jwa botsogo mo kgaolong ya Bokone Botlhaba Mme Gasebatho Kedikilwe o ne a re letsatsi la go nna jalo le botlhokwa ka jaana e le tsela nngwe ya go gasa melaetsa ya botsogo mo bathong le go fa bodiredi jwa botsogo le morafe sebaka sa go nna le morero wa tsa botsogo ba phuthulogile.

Mme Kedikilwe a re lephata la botsogo le leka bojotlhe go fa batho ditirelo tsa botsogo tsa maemo a a kwa godimo mme sebe sa phiri ke go bo le lebanwe ke dikgwetlho, jaaka tlhaelo ya ditsompelo le bodiredi.O ne a tlhalosa fa mo kgaolong ya Bokone Botlhaba ba na le sepatela se se botlana se le sengwe, dikokelo di le lesome le motso mme mo go tsone tse di belegisang di le tlhano fela.A re kgaolo ya bone e na le dikokelwana di le masome a mabedi le botlhano le dikoloi tse di tsamaisang kalafi di ferabongwe. Mogolwane mongwe wa sepatela sa Masunga Mme Helen Mushango, ene o ne a gatelela botlhokwa jwa gore bodiredi jwa botsogo bo netefatse gore bo nna le mowa wa botho, tirisanyo mmogo, go berekela mo nakong, go tshegetsa sephiri sa molwetsi mmogo le tebelopele.Mme Mushango a re ba netefatse gore ba diragatsa maitlamo le maikemisetso a lephata la botsogo, a re ba dire tiro ya bone ba itse fa ba le foo go thusa setshaba ka fa tshwanelong e seng go itirela tse bone ba di ratang.

Banni ba Masunga ba nyeletsa Lehuma[baakanya | edit source]

Batswana ba kopilwe go leka bojotlhe go nyeletsa lehuma mo lefatsheng leno. Se se builwe ke mothusa tona ya madi le ditogamano, Rre Charles Tibone mo diphuthegong tsa kgotla tse a neng a di buisa mo kgaolong ya Bokone botlhaba bosheng. Rre Tibone o ne a re puso e dirile bojotlhe go leka gore Batswana ba ikimolole mo lehumeng.O ne a re puso e agile matamo, ya dira maharatlhatlha a metlakase gore Batswana ba itirele, a re puso ga e sa tlhole e kgona go dira atlhama ke go jese jaaka e ne e le tlwaelo.O ne a re go ne go tlwaelesegile gore Batswana ba fiwe sepe fela se ba se tlhokang ke puso, mme ka jalo a re metlha e fetogile, nako e tsile ya gore ba fetole maikutlo le maitsholo a bone e seng jalo lehuma le tla ba fekeetsa. O ne a re nako e etla ya gore lefatshe leno le be le sa kgone go thusa Batswana gotlhelele.

O ne a kopa morafe wa Bokone botlhaba gore ba eme ka dinao, mme ba amogele mananeo a puso ka tsoo pedi, a tlatsa a re kgaolo eno e ka nna le maduo a a botoka fela thata fa go lebeletswe ka fa mohameng wa temo ya merogo ka go na le metsi a mantsi fela thata. O ne a re lefelo leno le dikagenyeditswe ke matamo mo go rayang gore metsi a mantsi fela thata, ka jalo a re fa ba ka simolola temo ya merogo, Batswana botlhe ba tla a reka merogo go tswa Bokone botlhaba , mme ba itshetse.E rile ba mo kgwa dikgaba banni ba bolela fa ba tshwenyegile ka gore fa ba dira dikgwebo jaaka go buiwa, ga gonne le bareki ka gore Batswana ba tlotla thata dilo tse di rekwang kwa mafatsheng a sele go na le tsa bone.

Dikgoge tsa kwa ntle[baakanya | edit source]

Botswana/Masunga Botswana/Francistown

Dipadi tse dingwe[baakanya | edit source]

[1] [2]

Coordinates: 20°40′S 27°25′E / 20.667°S 27.417°E / -20.667; 27.417

[[Category: Mafelo a a nang le batho ba bantsi mo Botswana]]

Template:Capitals of Districts of Botswana

  1. www.picsearch.com/pictures/Travel/Cities/.../Masunga.html
  2. Botswana/Masunga