Motse wa Mmanoko

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Mmanoko
Mmanoko is located in Botswana
Mmanoko
Location in Botswana
Coordinates: 24°28′41″S 25°39′56″E / 24.47806°S 25.66556°E / -24.47806; 25.66556
Country Flag of Botswana.svg Botswana
District Kweneng District
Population (2001)
 • Total 763

Mmanoko ke motse yo mo kgaolong ya Kweneng e e mo Botswana. O dikhilomethara tse di masime a mane mo bokone-botlhaba jwa toropokgolo ya Botswana, ebong Gaborone, mo letlhakoreng la tsela ya Gaborone–Molepolole. Mo palong bathong ya ngwaga wa 2001 dipalo tsa batho di ne dile makgolo a bosupa,masome a brataro le boraro.

Banana ba Mmanoko ba sega tsebe[paakanyo | edit source]

Banni ba motse wa Mmanoko mo kgaolong ya Kweneng, ba boletse fa ba sa robatswe ke banana ba motse oo ba ba inaakantseng thata le borukutlhi, mme ba ikgatholosa mananeo a puso a itshetso.Ba buile seo mo phuthegong ya kgotla kwa Mmanoko e buisiwa ke tona ya merero ya tsa ofisi ya ga tautona le bodirelapuso e bile e le mopalamente wa Molepolole Borwa, Rre Daniel Kwelagobe.Ba boletse fa banana ba motse oo ba tlhasela bagolo ba bone masigo ba batla madi ka dikgoka, ba re ba inaakantse le dinotagi, ba rata ntwa, e bile ba dirisa dithipa bobe go golafatsa ba bangwe.Ba kopile gore kgotla ya bone e godisiwe maemo gore kgosi a sekise, a nne le mapodisi, le bakwaledi go ritibatsa seemo seo.Ba boletse fa go tsaya lobaka go biletsa mapodisi borukutlhi go tswa kwa Molepolole le Gamodubu.Ba akgoletse Rre Kwelagobe go bo a ba etela kgapetsakgapetsa, go ba tlhalosetsa ka mananeo a puso, mme ba mo rotloetsa go tswelela a dira jalo.Ba ne ba ngongorega ka komiti ya matlakala, ba bolela fa e sa tlhole e tshela jaaka pele, ba boletse fa motse wa Mmanoko o na le dingwaga tse pedi o tsaya sekgele mo bophephepeng mo kgaolong ya Kweneng.Ba ngongoregile gape ka lekgotla la kabo ditsha le le botlana la Molepolole ka go sa abeng ditsha kwa motseng wa Mmanoko, ba tlhalosa fa e le lobaka go ntse go emisitswe.Le gale leloko la kabo ditsha la Molepolole, Mme Oabona Thebeetsile, o ne a ba tlhalosetsa fa ditsha di santse di sa bewe kwa Mmanoko ka motse oo o dikologilwe ke masimo a mantsi jaanong lekgotla le santse le dira ditshekatsheko gore le ka baya ditsha fa kae le sa kgoreletse masimo.

Mme Thebeetsile o boletse fa ba tlhobaediwa ke batho bangwe ba go bolelwang ba ipaya ditsha kwa masimong a Mmantsho le mo Mmanoko.O boletse fa seo se le kgatlhanong le molao wa lefatshe, a bolela fa ba tsile go tseela batho bao dikgato tse di lebaneng.O boletse fa lekgotla la bone le tshwere bothata ka banana ba ba rekisang ditsha mo Kweneng mme morago ba bo ba kopa gape, o boletse fa ba di rekisa fela di sa tlhabololwa, mme ba dira boferefere ba bolelela lekgotla la kabo ditsha fa ba di abela ba masika a bone fela, ntswa e se boammaaruri.Mme Thebeetsile o boletse gape fa batsadi bangwe ba rekisa ditsha tsa bana ba dikhutsana tsa boswa, ba re seo ga se letlelelwe, setsha se nna fela se letela ngwana go fitlhelela a tla a se itirisetsa.Ka ditsha tse dikgologolo o boleletse banni gore motho o ikopanya le kgosi go netefatsa fa setsha seo e le sa motho yoo tota, mme ba lekgotla la kabo ditsha ba tla mmaya semmuso go se na kgang.Le fa go ntse jalo, Mme Thebeetsile o boletse fa lekgotla la kabo ditsha la Molepolole le na le dikopo di le 14 800, mme ba kgonne go aba di le 1 163 kwa kgotleng ya GaRanta le Lekgwapheng.A re kwa Gamodubu ba na le dikopo di le 6 000 fela, mme ba solefela gore kwa Mmanoko ba tlaa simolodisa go aba ditsha mo bogaufing, a kopa banana go iketleetsa.O tlhalositse fa banana ba ba kopileng dithuso mo mananeong a puso a itshetso ba tlaa fiwa dithuso tsa ntlha e bile di faphegile di tsaya fela dibeke tse pedi.\

Go sego letsogo le le abang[paakanyo | edit source]

Ba mokgatlho wa Hope World Wide Botswana ba abetse bana ba Mmanoko le Gakutlo dimpho kwa motsaneng oo ka Matlhatso.Ka moono o o reng; Ka lorato le le lengwe, rotlhe re ka kgona go ya kwa letsatsing la Botsalo ja Morena ja 2011. Mookamedi mogolo wa mokgatlho wa Hope World Wide Botswana Mme Kedibonye Malejane, a re maikaelelo a bone ke go direla setshaba sa Botswana ka go aga ngwana, go mo ruta, go ipha sebaka sa go tshameka nae, gore a golele fa go mo siametseng.O tladitse ka gore ba ikaelela le go ruta motsadi go tshwara ngwana sentle, a bo a rotloetsa gore banana ba ipope ditlhopha gore ba kgone go ba thusa le go ba ruta ka botlhokwa jwa mokgatlho wa Hope World Wide o se dirang le mowa wa boithaopo.O ne a re ba direla mo mafelong a tshwana le Molepolole, Mmanoko, Mogonono, Mosokotso le Gakuto. Bomme ba motsana wa Mmanoko ba ne ba ipopa setlhopha gore ba kgone go thusiwa mo ba feletseng ba nna le lebentlele le le apayang borotho le bo le bo rekisa, ba rutuntshiwa ke bomme bao go dira tiro.

Mme Malejane a re gompieno ba bone go le botlhokwa go tlhopha motsana wa Gakuto go tla go tshwarela moletlo wa kabo dimpho tsa Botsalo jwa Morena teng.Mogokgo wa sekole se sebotlana sa Gakuto Mme Lulu Leselwa, o ne a re o itumelela gore ba mokgatlho wa hope world wide ba bo tshwaretse moletlo wa go abela bana dimpho mo sekoleng sa gagwe, a bo a supa gore bana ba sekole sa Gakuto ba reketswe paka ya sekole ke ba mokgatlho oo.Mokhaselara wa Mmanoko Mme Winnie Nkonyane, le ene o galaleditse ba mokgatlho wa hope world wide ka go dira tiro e ntle eo.A re ba santse ba sekaseka kwa Mmakanke gore ba tswelele ka lenaneo la go ba thusa, o ne a nankola gore mokgatlho wa hope world wide ke wa batho ba ba nang le kgatelopele mo botshelong. Mme Nkonyane o ne a gatelela gore paka ya sekole e tlhokomelwe, mme boikarabelo bo mo batsading go direla bana, a re mpho ke selo sa botlhokwa.Motsana wa Gakuto le one o na le bomme ba ba ikopantseng go kopa dithuso tsa go dira lebentle le la go apaya borotho le go bo rekisa, ba emetse go kopa dithuso ko go ba mokgatlho wa Emang Basadi.

Dipadi tsa kwa ntle[paakanyo | edit source]

Botswana/Mmanoko Botswana/Molepolole


Dipadi tse dingwe.[paakanyo | edit source]


Template:Kweneng District Coordinates: 24°28′41″S 25°39′56″E / 24.47806°S 25.66556°E / -24.47806; 25.66556