Motse wa Ramotswa

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
lefelo la Ramotswa mo Botswana

Ramotswa ke motse yo o mo kgaolong ya borwa-botlhaba ya Botswana, mo borwa-bophirima jwa toropokgolo ya Gaborone. Palo ya batho e ne e le 20,680 ka ngwaga wa 2001 ka palo batho.[1] Motse mogolo wa BaLete, ba ba neng ba tswa mo morafeng wa Nguni.

Ramotswa o nale madirelo a a silang korong. Motse o gape o nale madirelo a a dirang ditshitswana.

Kgosi Mosadi Seboko wa Ramotswa ke ene mme wa ntlha go direla e le kgosi mo Botswana. Mme Seboko o tsere maemo a e le memedi wa motse gape le kwa Ntlong ya Dikgosi morago ga kgaitsadie Kgosi Seboko II a sena go tlhokafala ka ngwaga wa 2000. Bolengteng jwa gagwe kwa ntlong ya dikgosi e nnile phenyo e kgolo ya ditshwanelo tsa bo Mme mo borwa jwa Aferika.

Motse o o gaufi wa Otse o nale sekolo sa Moeding College, se se neng sa simolodisiwa ke barongwa ba ga Mmamosadinyana gape e le sekolo sa ba ba nang le bogolo se se eteletsweng pele ke Campbill Rankoromane Community educational center. Setlhopha sa Police XI, bafenyi ba Botswana Premier League ba ngwaga wa 2006, ba ikaegile kwa Otse.

Seemo sa loapi se mololo, ditlhare le ditlhatshana ke tsa savanna. Bontlha bongwe jwa lefatshe bo a lemiwa fela mme gae selekanyo sa dipudi le dinku di fetlile selekanyo.

Badiri ba Ipelegeng ba tla tirong ba nole bojalwa[baakanya | edit source]

Mothusa modulasetilo wa komiti ya ditlhabololo tsa motse wa Ramotswa, Rre Condrad Mogorosi, a re o tshwenngwa ke badiri ba lenaneo la Ipelegeng ba ba tlang tirong ba itshietse bojalwa.O boletse jalo mo phuthegong ya kgotla bosheng, a re badiri bao ga ba tle ka nako mo tirong, ba a lofa kgotsa ba robala ka fa tlase ga ditlhare ka nako ya tiro. Rre Mogorosi o kopile badiri bao go tsaya lenaneo la Ipelegeng ka tlhoafalo.Mo go tse dingwe, Rre Mogorosi o boletse fa a setse ka ntlo e le nngwe fela e ba sa e tsenyang motlakase. A re ba lemile mmidi mo tshingwaneng ya merogo ya sekole sa Magopane, mme mathata ba tshwenngwa ke dipodi. Rre Mogorosi a re ba na le ditafole le ditilo tse ba di hirisang. Mogolwane mo lephateng la ditsela, Rre Segale Kgari, a re ba kgaotse tiro ya kago ya ditsela dingwe mo motseng ka ntata ya tlhaelo ya madi.Rre Kgari o boletse fa ba ne ba thapile badiri ba Ipelegeng gore ba reme tsela, mme ga go na tema epe e e supang gore ba dirile dikgwedi tse tharo. O boletse fa madi a ba nang le one e le a go baakanya matshwao le ditsela tse di leng teng fela. E rile a tswa la gagwe, mmaboipelego wa kgaolo eo mme Kgalalelo Joao, a kopa batsadi go tlhokomela bana. Mme Joao o kopile batsadi go tsaya thuto ya bana ka tlhoafalo, a re fa ba sa kgone go duelela bana kwa sekoleng, ba kope thuso mo go bone ngwaga o simologa.

Bamalete ba farologana ka megopolo[baakanya | edit source]

Ba ga Malete ba tlhaloseditse mopalamente wa borwa botlhaba borwa, Rre Odirile Motlhale gore ga ba dumalane gotlhelele le tsetlana e e mo molao kakanyetsong wa tsa magae wa gore banni ba magae ba kgethele ditsha tsa bone tsa malapa le masimo.Rre Motlhale o tlhaloseditse Balete fa e tlaa bo e le lekgetho le le tshwanang le le le duelwang ke banni ba ditoropo, le duelelwa go tseelwa matlakala mo malapeng, go tshubelwa dipone tsa mekgwatha ga mmogo le go kgophelwa metsi a a leswe.Balete ba buile jalo mo diphuthegong tsa kgotla tse Rre Motlhale a neng a di tshwere kwa Otse, Mogobane le Ramotswa, bosheng.Ba tlhalositse fa bontsi jwa bone mo magaeng ba sa bereke ka jalo ba apesitswe ke lehuma.Ba re go ka nna bokete gore ba duelele ditsha tsa bone le ntswa bontsi jwa bone ba santse ba palelwa ke go di tlhabolola. Ba kopile mopalamente gore a kope tona wa dikgaolo, Rre Lebonaamang Mokalake gore bogolo ba duedise ditsha tsa dikgwebo ka tsone beng ba tsone ba na le dipoelo.E ntse e le mo go one molao kakanyetso o, banni ba ganne gape tsetlana e e fang tona dithata tsa go phatlalatsa khansele fa a bona tsamaiso ya yone e sa lolama.Mo godimo ga moo, tsetlana e, e fa tona thata ya go kganela makhanselara go fuduga mo diphathing tsa bone ba ya kwa go tse dingwe ka maemo a bone.Tsetla e, Rre Motlhale a re e tlhalosa gore fa mokhanselara a batla go fudugela kwa phathing e nngwe a ithole marapo go bo go tlhophiwa gape.Fa ba ntsha maikutlo le megopolo ya bone, e e neng e farologane ka tsetlana e, bangwe ba supile fa ba se na mathata le gore mokhanselara a fuduge ka maemo a gagwe ka ba tlhophela motho bokgoni jwa gagwe e seng phathi.

Ba bangwe bone ba re ba eletsa gore pele ga mokhanselara a fudugela kwa phathing e nngwe a rerise batlhophi ba gagwe, fa ba bangwe bone ba ne ba re ga ba dumalane le gore mokhanselara a fuduge ka maemo a gagwe ba re a ithole maemo go bo go iwa ditlhophong gape.Bontsi jwa batho ba ganne gape le molawana wa HIV/AIDS o Rre Motlhale a ba tlhaloseditseng fa o sa letlelele magolegwa a batswakwa a a mo dikgolegelong tsa Botswana go fiwa diritibatsi tsa mogare wa HIV le dikhondomo.Ba tlhalositse fa molawana o o kgetholola ka gore mo go one Rre Motlhale a re ga o letlelele bomme ba batswakwa ba ba imisitsweng ke Batswana go inaakanya le lenaneo le le thusang go thibela mogare wa HIV go tswa mo go mmangwana go fetela kwa leseeng.

Dikgoge tsa kwa ntle[baakanya | edit source]

Botswana Ramotswa

Dipadi tse dingwe.[baakanya | edit source]

  • "Botswana: Kgosi ya ntlha ya mme e amogelwa" (September 3, 2003), IRINnews.org

Coordinates: 24°52′S 25°49′E / 24.867°S 25.817°E / -24.867; 25.817

Template:Botswana largest cities

[[Category: Mafelo a a nang le batho ba bantsi mo Botswana]]