Portal:Science

Go tswa ko Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Science e peletwa gotwe Saense ke sengwe sa konokono se se agang kgotsa se agisanya kitso ya dikakanyetso le sese diragalang magareng ga motho, phologolo, lefatshe le sengwe le sengwe sese diragalang mo lefatsheng. Puo ya Saense e gorogile ka sejatlhapi mo eneng ya fetolelwa ko ditemeng tse di farologanyeng ke babui ba tsone. Saense go ka tewa tlhaloso ya kitso ya mmele kgotsa sengwe sese ka tlhalosiwang ka botlalo.

                    DIKALA LE TATELANO TSA SAENSE

1.Tsa lefatshe 2.Tsa Botshelo 3.Tsa moya 4.Tsa nonofo