Setlhopa sa kgwele ya dinao sa Uniao Flamengo Santos.

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

(This page's format needs to be reviewed. You can help by editing it.) Template:Football club infobox

Uniao Flamengo Santos , ke setlhopa sa kgwele ya dinao setlhopa sa kwa ##Gabane|Gabane ##, mo ##Botswana|Botswana## se se ikaegileng mo ##Gaborone|Gaborone### Metshameko ya bone ya mo gae e rshamekelwa kwa lebaleng la mmadikolo mo Gaborone#[1]

Setlhopa se se reeletswe leina la sone mo ditlhopaneng tsa kwa lefatsheng la Brazilebong, Flamengo, le Santos# Mebala ya tsone, le fa go ntse jalo ke bududu le bosweu, gape diaparo tsa bone tsa setlhopa di tshwana le tsa setlhopa sa setshaba sa Argentine 's#[2]

Uniao Flamengo Santos e ne ya atlolosetswa kwa maemong aa kwa godimo, se eleng motshamekong wa tatelano oo rotloediwang ke ba kompone ya Mascom , mo motlheng wa lobaka la dingwaga ka 2005 le 2006, fa setlhopa se fetsa mo kalosong ya ntlha go ya mo go ee latelang mo borwa se ne sele mo maemong a ntlha#[3] Ka ngwaga wa 2006 le 2007 setlhopa se feditse se le mo maemong a bolesome le motso mo motshamekong wa tatelano oo rotloediwang ke ba kompone ya Mascom#[4] Uniao Flamengo Santos e feditse e le mo maemong a boraro mo motlheng wa ngwaga wa 2007 le 2008 mo motshamekong wa tatelano oo rotloediwang ke ba kompone ya Mascom#[5]

Katlego ya setlhopha[baakanya | edit source]

  • Motshameko wa FA Challenge Cup mo #Botswana#: 1
2009

Bodiragatsi mo dikgaisanong tsa CAF[baakanya | edit source]

  • CAF Confederation Cup: ponagalo ya ntlha#
Ngwaga wa 2010: Leeto la Ditekeletso# Bofelo Setlhopa sa Uniao Flamingo Santos ke nngwe sa ditlhopa tse di supang kgolo ya kgele ya dinao mo Botswana#Go supafala fa se tswa kgakala se atlega mo ebile se ngoka batshamiki ba ba potlana,e re morago se ba age go nna batshamiki ba tlhwatlha#

Mebala ya tsone, le fa go ntse jalo ke bududu le bosweu, gape diaparo tsa bone tsa setlhopa di tshwana le tsa {0}setlhopa sa setshaba sa Argentina {/0}{1/}[baakanya | edit source]

Template:Botswana Premier League