Setlhopa sa kgwele ya dinao sa Uniao Flamengo Santos.

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

(This page's format needs to be reviewed. You can help by editing it.) Template:Football club infobox

Uniao Flamengo Santos , ke setlhopa sa kgwele ya dinao setlhopa sa kwa ##Gabane|Gabane ##, mo ##Botswana|Botswana## se se ikaegileng mo ##Gaborone|Gaborone### Metshameko ya bone ya mo gae e rshamekelwa kwa lebaleng la mmadikolo mo Gaborone#[1]

Setlhopa se se reeletswe leina la sone mo ditlhopaneng tsa kwa lefatsheng la Brazilebong, Flamengo, le Santos# Mebala ya tsone, le fa go ntse jalo ke bududu le bosweu, gape diaparo tsa bone tsa setlhopa di tshwana le tsa setlhopa sa setshaba sa Argentine 's#[2]

Uniao Flamengo Santos e ne ya atlolosetswa kwa maemong aa kwa godimo, se eleng motshamekong wa tatelano oo rotloediwang ke ba kompone ya Mascom , mo motlheng wa lobaka la dingwaga ka 2005 le 2006, fa setlhopa se fetsa mo kalosong ya ntlha go ya mo go ee latelang mo borwa se ne sele mo maemong a ntlha#[3] Ka ngwaga wa 2006 le 2007 setlhopa se feditse se le mo maemong a bolesome le motso mo motshamekong wa tatelano oo rotloediwang ke ba kompone ya Mascom#[4] Uniao Flamengo Santos e feditse e le mo maemong a boraro mo motlheng wa ngwaga wa 2007 le 2008 mo motshamekong wa tatelano oo rotloediwang ke ba kompone ya Mascom#[5]

Katlego ya setlhopha[baakanya | edit source]

  • Motshameko wa FA Challenge Cup mo #Botswana#: 1
2009

Bodiragatsi mo dikgaisanong tsa CAF[baakanya | edit source]

  • CAF Confederation Cup: ponagalo ya ntlha#
Ngwaga wa 2010: Leeto la Ditekeletso# Bofelo Setlhopa sa Uniao Flamingo Santos ke nngwe sa ditlhopa tse di supang kgolo ya kgele ya dinao mo Botswana#Go supafala fa se tswa kgakala se atlega mo ebile se ngoka batshamiki ba ba potlana,e re morago se ba age go nna batshamiki ba tlhwatlha#

Mebala ya tsone, le fa go ntse jalo ke bududu le bosweu, gape diaparo tsa bone tsa setlhopa di tshwana le tsa {0}setlhopa sa setshaba sa Argentina {/0}{1/}[baakanya | edit source]

Template:Botswana Premier League