Talk:Setswana

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Setswana ke puo ee buiwang ke Batswana. Bontsi jwa Batswana ba nna mo Botswana, mme go na le palonyana e se kae ya batho ba ba buang Setswana ko Aferika borwa le ko Namibia. Batho ba ba ba buang Setswana mme ba sa nne mo Botswana, ga re ba bitse Batswana ka jaana e se Batswana. Setswana ke puo ee motlhofo go e bua, fela e that go e kwala, go e bala gone go batla monna tia e le ruri. Setswana gantsi ga se na khutswafatso, se mafoko maleele ka jalo se batla kelotlhoko. Go kgaoganya mafoko sentle le go a kopanya sentle go supa Motswana le mokwadi yo o tlhotlhwa e le ruri. betsho pou e e thata , e batla kelelelo le tlotlo eseng jalo motho o ka filtlhela a sa tshwara sepe balekane ba mo ja setshego.

Setswana English learning materials[edit source]

Secwana dictionary: Secwana-English and English-Secwana

By John Brown (of Taungs.)

http://books.google.com/books?id=jqMRAAAAIAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Notes toward a Secoana grammar 

By William Crisp

http://books.google.com/books?id=-aQwAAAAYAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

http://books.google.com/books?id=9aYTAAAAQAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Secwana and English phrases: with short introduction to grammar and a vocabulary

By Alfred John Wookey

http://books.google.com/books?id=_QEQAAAAYAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

The New Testament in the Secoana language [Serolong dialect].

http://books.google.com/books?id=37wpAAAAYAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Rajmaan (talk) 03:56, 19 Mopitlo 2013 (UTC)

Personally I found setswana.info quite helpful as well. PiRSquared17 (talk) 03:16, 20 Mopitlo 2013 (UTC)