Toropo ya Mahalapye

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Template:Unreferenced

Mahalapye
Mahalapye is located in Botswana
Mahalapye
Location of Mahalpye in Botswana
Coordinates: 23°06′S 26°48′E / 23.100°S 26.800°E / -23.100; 26.800
Country Botswana
District Central District
Puso
 • Mayor TBA
Elevation 900 m (3,000 ft)
Population (2008)Botswana
 • Total 42,000

[baakanya | edit source]

Mahalapye ke toropo e e bonwang mo kgaolong ya legare ya Botswana. Motse yo o nale banni ba ka nna makgolokgolo,masome a mararo le borobabongwe gape o ikaegile fa thoko ga tsele e e tona gareng ga toropo kgolo Gaborone le ya toropo ya bobedi ya Francistown. Mahalapye o nale maemelo a di dipagamo, maemelo a terena, mafelo a bogorogelo a baeng gape le mafelo a marekisetso a a nang le mabentlele gape le marekisetso a dijo tse di apeilweng. E nale marekisetso a leokwane a le mmalwa, a mangwe a bulwa bosigo jotlhe. Go bo Motse yo o le gaufi le Sekaka sa Kalahari go molelo, le megobe e e mo motseng e kgadile fa e se ka paka ya dipula. Mo dinakong tsa gompieno, e sa tswa go nna toropo ya boemelo jwa nakwana mo baeting go ya le go bowa kwa Gaborone.

Kgolo ya Dikgwebo mo Mahalapye[baakanya | edit source]

Matlhogotshweu ba iteile kgomo lenaka fa ba ne ba re maano a botshelo ga a site go sita a loso.Batswana ka go farologana ba tlhaloganya Setswana se ka ditsela tse di sa tshwaneng mme ba se dirise go tokafatsa matshelo a bone.Rre Joseph Puso wa Mahalapye a re e rile go bona letlhoko la mmereko a tswa ka leano la go roka ditlhako gore bogolo a bone se a ka itshetsang ka sone.A re e sale a simolola ga a ise a tlhole a boela kwa morago go fitlhela mo nakong eno.Rre Puso o boleletse ba lekalana la dikgang la BOPA gore o simolotse go roka ditlhako bogologolo mo Gaborone mme e rile a bona a ketefalelwa ke dikgwetlho tsa toropo a bona go le botoka go tla go leka kgwebo ya gagwe mo Mahalapye.A re e rile a simolola o ne a lopa P5 go baakanya ditlhako, mme a tlhalosa fa mo nakong eno ditlhwatlhwa tsa gagwe di oketsegile mo a kgonang go lopa P40 mo setlhakong bogolo jang fa se tlhokana le go baakangwa thata.O tlhalosa gore gantsi batho ba ba tlisang ditlhako ke basadi gore di tsenngwe direthe mme a kopa banna go mo etleetsa ka dipalo tse di bonalang. Puso a re kgwebo ya go roka ditlhako le yone fela jaaka tse dingwe e na le dikgwetlho tse dintsi jaaka go tlhoka lefelo le a ka rokelang teng. Mo nakong eno o rokela ka fa tlase ga moriti gone mo mmolong wa Mahalapye.A re fa seemo sa lewapi se fetoga bogolo jang fa go le diphefo le dipula o tlamega go tswala, selo se a reng se dira gore a felele a sa dira dipoelo.A re le fa a ne a ka bona dithuso di tshwana le madi a go reka mochine o o rokang ditlhako o ne a ka bona dipoelo tse dintsi ka jaana go roka ka diatla go bonya.Mo go tse dingwe Puso a re kgwebo ya go roka ditlhako e na le madi fa batho ba duela sentle, mme a rotloetsa ba ba e eletsang go e dira go nna pelo telele.

Ditlhabololo[baakanya | edit source]

Makhanselara a kgaolo potlana ya Mahalapye ba boleletswe fa khansele ya legare e abetswe P21 million go dirisiwa mo ditirong tsa lenaneo la Ipelegeng mo ngwageng wa madi wa 2009/2010. Se se boletswe ke balomaganya ditiro tsa lenaneo la Ipelegeng mo kgaolong potlana ya Mahalapye, Mme Keitumetse Batshu le Rre Gerald Mahumba mo phuthegong ya khansele potlana e mo go yone khansele e neng e begelwa ka ditiro tse di tsweletseng. Rre Mahumba le Mme Batsu ba boleletse makhanselara gore lenaneo leo, le e leng la sennela ruri le abetswe P21 million e le madi a a tlaa dirisiwang mo ditirong di le 194 kwa dikgaolong tsa botlhophi tsa Mahalapye botlhaba, Mahalapye bophirima le Tswapong tse go bolelwang di thapa batho ba le 2 652 kgwedi le kgwedi. Ba re le fa lenaneo leo, le mo nakong eno go setseng go dirisitswe P4 799 590 le thapile batho ba le 719 mo kgaolong ya Mahalapye bophirima, ba le 710 kwa Tswapong borwa, ba le 614 mo Mahalapye botlhaba le ba 613 kwa kgaolong ya Shoshong. Ba re le fa lenaneo leo, le le itebagantseng le ditiro di tshwana le kagelelo ya mabitla, go tlhoba dikole, go phepafatsa tikologo, go katolola mesele le go thapa mapodisi a tikologo le tsweletse sentle, sebe sa phiri ke tlhaelo ya dikoloi tse di isang didirisiwa tsa kago kwa dikgaolong, boitseme jwa babereki bangwe ba Ipelegeng le boeteledipele jo bo reketlang jwa maloko a dikomiti tsa ditlhabololo ka e le bone ba neilweng tshwanelo ya go thapa babereki. Mo phuthegong eo, makhanselara a boletse fa ditiro dingwe di tshwana le kago ya metshelakgabo kwa Poloka/Dibete, Palla-road/Mmaphashalala, Mosolotshane/Moralane, Otse/Mokgenene le tsela ya Chadibe/Matlhako di weditswe fa dingwe tsa tsone di le gaufi le go wediwa. Mogolwane wa tsa ditogamaano mo khanseleng ya Mahalapye Mme Kealeboga Kwailane, o boletse fa dingwe tsa ditiro tse di dirwang e le go shafadiwa ga dikokelwana le dikole kwa metsing ya Mokgenene, Ikongwe, Otse, Chadibe, Moshopha, Poloka gammogo le go gokelwa ga motlakase mo dikoleng tse dipotlana kwa dikgaolong tsa Shoshong, Mahalapye le Tswapong borwa. Mabapi le ngongorego ya makhanselara ya tlhaelo ya metsi mo kgaolong ka bophara, Mme Kwailane o tlhalositse fa go tsweletswe le go lwantsha seemo seo ka go gokela dipompo mo sedibeng se se tlaa nosang motse wa Poloka le go gokelela sediba se se tlaa nosang motse wa Pilikwe, mme a bolela fa tiro ya Pilikwe e sa wediwa ka jaana beng ba konteraka e neng e thapetswe tiro eo ene ya phuaganya tiro e sa felelediwa. E rile makhanselara a tswa la bone ba lebogela thata lenaneo la Ipelegeng ka ba re le diretse Batswana ba le bantsi ditiro tse ba tlaa itshetsang ka tsone, mme ba re ba ngongorisiwa ke dituelo tse di kwa tlase tse di newang batho ba ba berekang mo Ipelegeng. Makhanselara a kgaletse badiri ba khansele go tlhoka go tseela dikgato beng ba dikonteraka tse di tlogelang ditiro di sa wediwa le mororo ba tsere bontlha bongwe jwa dituelo. Ba kopile mokwaledi wa khansele le molaodi go akanyetse go agela batho ba tennyanateng kwa metseng ya Moralane, Otse, Mokgenene le Poloka matlo a boroko ka lenaneo la Ipelegeng gore e re ka ngwaga wa 2016 batho bao ba bo ba na le matlo a a ka itepatepanyang le merwalela.

Dikotsi mo Mahalapye[baakanya | edit source]

Jaaka toropo ya Mahalapye e le boemelo jwa nakwana go nale dikotsi tse di tlhagogang ganngwe le gape tse di tlhobaetsang.Mapodise a Mahalapye a tlhotlhomisa kotsi e mo go yone batho ba le babedi ba neng ba tlhokafala fa koloi e ba neng ba tsamaya ka yone e thulana le khombi mo tseleng ya Gaborone/Francistown.Mothusa mookamela mapodise a Mahalapye Superintendent Tawana Tawana a re kotsi eo, e diragetse ka Labobedi wa beke eno, gaufi le meraka ya Morale.O bega fa koloi eo e ne e tswa kwa Mahalapye e ya kwa borwa fa khombi yone e ne e tswa Gaborone e ya kwa bokone.A re batho bao, ba botlhe e leng banna, go tlhomamisitswe fa ba tlhokafetse fa ba goroga mo kokelong ya Mahalapye.Rre Tawana o boleletse ba BOPA gore batho ba le lesome le boraro ba ba neng ba palame khombi ba ne ba alafelwa dikgobalo tse dipotlana le letshogo, mme morago ba gololwa go ya magaeng ka lone letsatsi leo. A re e re ka ba ise ba itse kwa batho ba babedi bao ba tlholegang teng e bile ba masika ba ise ba itsisiwe, maina a bone a sa ntse a lobilwe fa ditlhotlhomiso tsa mapodise tsone di sa ntse di tsweletse go bona se se bakileng kotsi eo.

Bokhutlo[baakanya | edit source]

Mahalapye ke toropo e santse e tla tlhabololwa ka gore ke yone toropo e baeti ba fetlang ka yone go ya mafelong a a farologanyeng.Itsholelo ya toropo e e a tlokafala fela thata,lebaka e le gore batho ba inakantse le dikgwebo tse di nang le poelo e e ntsi.

Dikgoge tsa kwa ntle[baakanya | edit source]

Mahalapye Botswana

Dipadi tse dingwe[baakanya | edit source]

[1]

  1. www.dailynews.gov.bw/cgi-bin/news.cgi?d=20111114