Wikipedia:Current events

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

<Ka tlotlo ,lerato le kagiso;morago ga go batla go nna le seabe,mo go abelaneng le wikitswana ,mo go ranoleng setswana se,sa gaetsho.Ebile ka ele puo yame/gaetsho;ke tlaa tlhoka go thusa/ithaopa,gongwe go thapiwa jaaka Moranodi:Lke mang yo'o lka thusang go mpha tshedimosetso,e'e botlhokwa gore ke tle ke simolole go dira le lona:kea lo leboga:16 Lwetse 2016:10:10 (UTC) >{Dilkgosi Sejabodile}