Breast milk

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Mashi a lebele ke mashi a a diriwang ke mabele a motho wa mme, a direlwa masea. mashi ke motswedi wa menontshane ya masea a a sa tswang go tsholwa pele ga ba simolola go ja le go sila dijo, masea a magolwane ba ka tswelela ba amusiwa ele gone fela kana go kopantswe le go ja dijo go tswa kgwedi tse thataro fa ngwana a simolola dijo.

Dipoelo[paakanyo | edit source]

ngwana yo o ayang mo go mmagwe ke tsela e e tlwaelesegileng ya go bona mashi a lebele, mme mashi a ka gopiwa  abo a nowa ka lebotlele,kopi kana leswana. Mashi a lebele a ka fiwa ke mme o sele e seng ene mmagwe ngwana , e ka nna ka go abela mashi a a pompilweng, kana fa mme a amusa ngwana ka lebele la gagwe mme ese ngwana wa gagwe.