Thuso:Matseno

Go tswa ko Wikipedia
(Go tswa ko Thuso:Introduction)
Amogelesega mo Wikipedia ya Setswana

Amogelesega mo Wikipedia! Mongwe le mongwe o kgona go baakanya ditsebe ka bontshi, ebile ba bangwe ba setse ba dirile.

Tsebe ye ke ya go ruta, segolo thata jang badirisi ba ba sha

ba ba batlang go thusa mo Wikipedia ya Setswana go tsaya metsotso nyana fela go itse go dirisa Wikipedia !