Pesalema 23

Go tswa ko Wikipedia
(Go tswa ko Pesalome 23)

Pesalema 23 ke nngwe ya dikwalo tse di kwadilweng mo Testamenteng e ntŝhwa ya Baebele.