Porridge

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Motogo ke sejo sese dirilweng ka go bidisa mabele a a sidilweng mo mashing, metsing kgotsa mogo tsone tshotlhe, mme gona le manetetsha a mangwe fa o bata, o jewa o santse o thuthafetse. o kanna wa natefitshiwa ka sukiri, lomepe o bo o jewa ole sukiri jalo kana wa tsenngwa sepaese le diguruntu, go dira sejo sese shabiwang.