Dikgato tsa lenao la ga Matsieng

Go tswa ko Wikipedia


Dikgato tsa lenao la ga Matsieng ke digaba tsa dikgato tse di bonweng kwa borwa jwa Botswana mo bokone jwa toropo kgolo ya Botswana ebong Gaboronelabofelo ngwaga wa makgolokgolo a mabedi, ngwao e tlhalosa ka mogaka wa badimo ba Batswana (ngwao ya morafe) yo o neng a etelela batho go aga mo bogareng jwa lefatshe. Lefelo le le batlile go tlholwa ke merafe wa Basarwa wa bogologolo. Dikgato tse ga di bonale o kare ke tsa nnete ka tholo,ka jalo mongwe o ka di bona o kare ke dikgato tse di tshwantshitsweng. Metsi aa mo mesimemeng go dumelwa fa a dirisiwa mo ditirelong tsa morafe gape go solofelwa gore dikgato tse e ka tswa e le bontlha bongwe jwa ditirelo tse di neng di direlwa gaufi le mesima ya metsi kgotsa se e ka tswa e ne e le ditsheto tsa bogologolo.

Lefelo le le nale digajo di le lekgolo,lesome le bosupa le mesima e le meraro mo mantsweng ee gabilweng gare ga[1]ga ngwaga tse di makgolokgolo a le mararo le makgolokgolo a le lesome[2].

Metswedi[fetola | Fetola Motswedi]

  1. Popego ya lefatshe ya Botswerere jwa matlapa ka Christopher Chippindale, George Nash
  2. Popego ya lefatshe ya Botswerere jwa matlapa ka Christopher Chippindale, George Nash