Dipalo

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
No likeness or description of Euclid's physical appearance made during his lifetime survived antiquity.

Dipalo di akaretsa thuto ya tse di tshwanang le dinomore, dikago le diphetogo. Tlhaloso ya dipalo e a farologana goya ka kitso ya ba tsa maranyane le ditshekatsheko.