Dipalo

Go tswa ko Wikipedia
No likeness or description of Euclid's physical appearance made during his lifetime survived antiquity.

Dipalo di akaretsa thuto ya tse di tshwanang le dinomore, dikago le diphetogo. Tlhaloso ya dipalo e a farologana goya ka kitso ya ba tsa maranyane le ditshekatsheko.