Jump to content

Feshene

Go tswa ko Wikipedia
Mo setshwantshong se se fa godimo (1794) James Gillray o supa setshwantsho sammele o mosesane mme o e farologanya le sa mmele o o mokima.

Feshene ke mokgwa o o tlwaelegileng ka nako nngwe bogolo jang diaparo, ditlhako, mekgabiso e e aparwang ka diaparo, go itaka sefatlhego, go iphunya mmele kgotsa fenitshara. Feshene e faphegile mme ebile ke supa mokgwa wa kapari e motho o e aparang.E kaya jalo ka fa batho ba itshupang ka teng le ka fa basegi ba diaparo ba dirang diaparo ka teng. Lefoko le le dirisiwang thata le raya feshene ke khosechumumme le kaya jalo mokgabo o o ko godimo. Dingwe tsa difeshene di bonwa bo basading le mo banneng. mme tse dingwe di kgona go aparwa ke bomme ga mmogo le borre jalo.  

Feshene ya diaparo[fetola | Fetola Motswedi]

Ditshupetso tsa 2008 tsa ga Ed Hardy

Baeti ba mafatshe a kwa bophirima a kana ke Persia, Turkey, India kana China ba ne ba akgela thata mo go tlhokegeng ga feshene koo. Mokwaledi wa ga Shogun wa Mojapane o ne a ikgatlha ka moeti mongwe go tswa kwa Spain ka 1609 a re moaparo wa Majapane ga o ise o ke o fetoge mo dingwageng di le sekete. Mme le fa gontse jalo 

See also[fetola | Fetola Motswedi]

References[fetola | Fetola Motswedi]