Jump to content

Folaga ya Belgorod

Go tswa ko Wikipedia
Folaga ya Belgorod

Folaga ya Belgorod ke nngwe ya matshwao a semmuso (mmogo le seaparo sa dibetsa) sa toropo ya Belgorod, mo kgaolong ya Belgorod ya Russian Federation. Folaga eno ke letshwao la kutlwano le tirisanommogo ya baagi ba toropo eno.

Folaga ya ga jaana e ne ya amogelwa ka July 22, 1999 ka tshwetso ya Lekgotla la Toropokgolo ya Belgorod No. 321 mme ya tsenngwa mo go State Heraldic Register ya Russian Federation ka go fiwa nomoro ya ikwadiso ya 978 ka 2002[1]

Tlhaloso[fetola | Fetola Motswedi]

Folaga ya toropo ya Belgorod (e e dirilweng ka letsela le le pududu le le nang le mola o mosweu kwa tlase) e na le tau e e serolwana e eme ka maoto a yone a kwa morago, e na le ntsu e tshweu e fofa kwa godimo ga yone. Letshwao la motse ono le na le dingwaga tse di fetang 300 le le teng, le simologile ka nako ya puso ya ga Peter yo Mogolo. Mmusimogolo wa Russia o ne a naya baagi ba Belgorod thebe eno e le segopotso sa phenyo ya bone mo go Ba-Sweden kwa Ntweng ya Poltava (1709). Ka 1712, letshwao leno le ne la tlhaga mo folageng ya mophato wa kwa Belgorod o o neng o fentse mmaba, mme ka 1727 le ne la nna letshwao la porofense e e neng e sa tswa go tlhomiwa.[2]

Motswedi[fetola | Fetola Motswedi]

  1. Решение Белгородского городского Совета депутатов от 22.07.1999 № 321 «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов от 18 июня 1999 года № 279 „Об утверждении Положения о флаге города Белгорода“» Tempolete:Webarchive
  2. https://militaryarms.ru/simvolika/goroda/flag-belgoroda/