Geographic coordinate system

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Geographic coordinate system ke mokgwa o o diriswang go supa mafelo mo lefatsheng lotlhe ka go dirisa dinomoro, ditlhaka, le matshwao.