Goshwe

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Motse wa Goshwe o tumile thata ka leruo le temo.Motse wa Goshwe o itsege thata e le lefelo la diphologolo le dijwalo.lefelo le gape le nale matlapa a fitlhegileng a a nang le ditshwantsho tsa botaki a a iseng a bonwe.Motse wa Goshwe o kgaogantswe ka maphata a mabedi e bong;legare la motse kwa go naleng kgotla teng, sekole se se potlana le sekole se segolwane. Malapa a batho a dikaganyeditse dikago tsa puso. Sephatla se sengwe sa motse o wa Goshwe ke Chilokoti kwa go lengwang teng.