Jeso Keresete

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Morena le Mmoloki wa botshelo. Ke ene Morwa Modimo. Yo o dumelang mo go ene o tla bona botshelo jo bo sa khutleng mme a bolokwe.