Metshameko ya Mothuba Lobelo

Go tswa ko Wikipedia

Mabelo a Mothuba Lobelo ke matshameko ya mabelo a maleele a tlwaelesegile ka go tshwara dikhilomethara di le masome a mane le bobedi le dimethara dile lekgolo, masome a fera gangwe le bothano,[1] a gantsi a tabogiwa mo tseleng. Mabelo a maleele a simolotse go nna metshameko kgotsa dikgaisano ele tsela ya go dira segopotso sa lesole la Mogerika o bidiwang Pheidippides, yo a neng a rongwa go isa molaetsa gotswa mo ntweng e neng ya bediwa Marathon go ya kwa Athens.

  1. "IAAF Competition Rules for Road Races". International Association of Athletics Federations. International Association of Athletics Federations. 2009. Retrieved 1 November 2010.