Mmathubudukwane

Go tswa ko Wikipedia

Mmathubudukwane ke motse o kgatlhisang e le ruri.O ko tlasenyana fa o tswa Mochudi.O tla bona go phatsima gateng fa o fologelela ka Mabalane. Ke motse o o kileng wa bo o tumile ka leina la Wrong Side ka bo 80's.Gone go lela thipa e botlhoko thata teng!Go aparwa dikota!,kwena &jones shoes,okapi 3 star.Go ne go tlhabanwa ka di thipa mo go tseneletseng. Lefa gontse jalo ene ele motshameko o monate thata, le bana ba banyenyane ba ne ba rutiwa motshameko o.Fa o sa ikele tlhoko one o ka iphitlhela o le ko toronkong.Ba ba botlhale ba ne ba siela ko Aferika Borwa fa ba dirile molato. Gona le tshika ee tumileng e gotweng ke ya ga Moatshe kwa kgotlaneng ya Ramoleti. Monna gotwe ke Pusweng Moatshe a nyetse basadi ba le babedi, ale bogale tota fela jaaka bana ba gagwe gompieno. Batho ba motse bane ba ba tsaya jaaka ba bogosi, ba ba tlotla.

Mmathubudukwane is located in Botswana
Mmathubudukwane
Location of Mmathubudukwane

Gompieno[fetola | Fetola Motswedi]

Gompieno motse o, o etelwa ke bajanala go tswa ko metseng le mafatshe a a kwa ntle ka ke batho ba ba ratang batho. Go na le mafelo a ituso bodotu jaaka ko nokeng ko oka tswarang ditlhapi teng,ko masimo go bona temo, dibara go bona makgarebe a mantle le gonwa dibiri tse di tsididi,gona le dithaba kwa sikwane,mabalane le ko tlapa le tswa metsi ko Malolwane.

Metswedi[fetola | Fetola Motswedi]