Moraka le masimo

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Batswana ke batho ba ba tshelang ka temo-thuo, moraka ke lefelo le ko go lone go nnang diruiwa gone, fa ko masimo e le ko go lengwang teng