Motse wa Bobonong

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Kwa Bobonong a leng teng mo Botswana

[baakanya | edit source]

Bobonong ke motse oo mo kgaolong ya legare ya Botswana o le dikilomethara di le masome a robabobedi go tswa kwa toropong ya Selibe Phikwe. Bobonong o na le dipalo tsa batho di le dikete dile lesome le borobabongwe. Babirwa ba fitlhelwa mo motseng o. Matlapa a a kgatlang matlho go bona a mapinki a fitlhelwa mo kgaolong ya Bobonong.

Bobonong ke ofisi kgolo ya kgaolo potlana ya Bobirwa o tsaya oura ele nngwe go tswa kwa Tuli Block ko lefelo la diphologolo la Tuli Game Reserve le leng teng. Bajanala ba bona boroko mo Mashatu le Tuli Safari Lodge.

Bobonong o na le sekolo se segolwane se se amogelang bana ba dikolo tse di potlana mo kgaolwaneng ya bobirwa. O na le diofisi tsa ga goromente jaaka ofisi ya ga Molaodi,sepatela se se potlana,ba sepodise,Poso,Motlobo wa dibuka le ko mmarakeng.

O ka dirisa tsela ee tswang Francistown e ralala Selibe Phikwe kana ee tswang Gaborone e feta ka Palapye fa o ya Bobonong, ditsela tse ka bobedi di na le dikontere di kgaogana mo tseleng e kgolwane ya bokone borwa e e fetang go tsweng mo Ramokgwebana go ya Ramatlabama

Ke motse oo nang le matlo a dikago tsa modiro wa setswana le wa segompieno, oo nang le motlakase o o ikanyegang segoolo bogolo ditlamelo tsa ditlhaeletsanyo mo malwapeng le wa matheka.

Jaaka e le kgaolo potlana ya Ofisi e tona o na le batho ba bantsi, go na le dibase tse di berekang go tswa Selibe Phikwe, Gaborone le metse e mengwe go tswa mo mafelong mo Botswana.

Badirela puso ba kopilwe go itshwaraganya le puso[baakanya | edit source]

Dikomiti tsa badirela puso di rotloeditswe go tshwaragana le tsa ditlhabololo tsa metse jaaka bodiredi e le bagakolodi mo ditogamaanong le ditlhabololo tsa setshaba.Seno se builwe ke modulasetilo wa khansele potlana ya Bobirwa mokhanselera Ishmael Legwaila a ema ka lefoko phuthego ya dikomiti tsa ditlhabololo tsa dikgotla tse di farologaneng tsa motse wa Bobonong Rre Legwaila yo a ntseng a tsamaya le metse ya kgaolo potlana ya Bobirwa a tshwara diphuthego tsa dikomiti tsa go nna jalo a re, go botlhokwa gore badirelapuso ba bereke le dikomiti tsa metse ka moono o le mongwe, a re bogolo jang ba boipelego ba e leng bone ba lebaganeng le tsa matshelo a batho ba metse ya magae.A re komiti kgolo ya bodirela puso (Village Extension Team) e tshwanetse ya tlhomamisa gore dikomiti tsa ditlhabololo di a tshela, di nonofile e bile di dira ditiro tse di nang le bokamoso tse di ka tlhabololang matshelo a batho le motse wa bone ka dikgakololo le thotloetso ya bodiredi.Rre Legwaila a re le yone puso tota ga e ka ke ya tsamaya sentle fa bodiredi jwa yone bo sa e gakolole ka jaana mapolotiki bone sa bone ke go dira melao le go buelelela setshaba mme ditlhabololo tsone di tsamaisiwa ke badirela puso ka e le bone matlho a puso.O bile a re ba eletsa go bona dikomiti tsa go nna jalo di godile e bile di itshetletse di dira ka mashetla le manontlhotlho di na le tebelopele e bile ba dira ditiro tsa ditlhabololo tse di nang le dipoelo go tsweleledisa ditlhabololo mo kgaolong ya bone.Modulasetilo a re ke sone se puso e neng ya tsaya tshwetso ya gore go nne le dikgaolo potlana mo kgaolong ya legare, e le maiteko a go atametsa ditlamelo kwa bathong.

Rre Legwaila o tlhalositse gore e re ntswa puso e tlhaelelwa ke madi, bone e le khansele ba leka ka natla go isa ditirelo kwa bathong ka bonnyennyane jo ba nang le jone ka jalo a ba rotloetsa go amogela khansele ka diatla tsoopedi.A re maikaelelo ke gore puso ya selegae e e akaretsang, khansele, ofisi ya molaodi, lekgotlana la kabo ditsha le bogosi ba tshwaraganele ditlhabololo ka e le bone konokono go bona gore ditlhabololo le merero ya selegae e tsamaya sentle.O bile a ikuela mo batsading go nna le seabe mo tlhokomelong ya bana ba dikhutsana go thusana le puso, a re bana ba go nna jalo fela jaaka bana ba ba nang le batsadi ba tlhoka lerato le tlhokomelo.Fa a tswa la gagwe mothusa modulasetilo wa khansele ya kgaolo ya legare mokhanselera Oabile Moupi o ne a supa maitlamo a konokono a re tiro ya dikomiti tsa ditlhabololo metse e a reng ke go tshwaraganya setshaba go se ruta tsamaiso le ditlhabololo, gammogo le go direla batho tshiamo ka go direla dilo mo pontsheng.Rre Moupi a re dikomiti tsa go nna jalo ke tsone baatlhodi le baletlanyi ba go bona gore dilo di dirwa sentle, le go tlhomamisa gore morafe le one o nna le seabe mo ditlhabololong.O ba gakolotse gore ga ba a tshwanela go itebaganya fela le ditiro tsa Ipelegeng, a re fa ba ka tswa ka mananeo a a kwenneng a a ka ba thusang go dira ditiro tsa ditlhabololo tse ba ka kgonang go thapa batho ka ditiro tsa bone go tlhabolola bangwe ka bone, a re ga a re ba se ka ba nna le seabe mo Ipelegeng.A re ba ka dira jalo ka dikgakololo tsa ba boipelego le go ithuta kwa dikgaolong tse dingwe tse di gatetseng pele ka go twe dilo makwati, e le go rotloetsa gore batho fetoge ba itirele.Mothusa modulasetilo wa komiti ya VDC ya Bobonong bophirima Rre Matoteng Gaborone, a re ba komiti ya VET ga ba dirisane nabo ka jaana ba sa tsene diphuthego tsa bone le fa ba laleditswe go ba neela bogakolodi. A re ba boipelego ga ba ba thuse sentle ntswa go na le diofisi tse di tlhabolotsweng gore ba direle kwa go tsone kwa dikgotleng tse di farologaneng tsa motse wa Bobonong.

Banana ba kopa thutuntsho[baakanya | edit source]

Banana ba motse wa Bobonong ba kopile badiri ba Lephata la banana go ba rulaganyetsa dithuto tsa go ba fa lesedi ka go ikopela mananeo a bone, gore dikopo tsa bone di tle di atlege.E rile ba bua kwa phuthegong e e neng e rulagantswe ke lephata leo,go ba tsibosa ka mananeo a banana bosheng, ba supa fa go le botlhokwa gore ba rutwe ka go tlatsa difomo tsa ikopelo madi. Ba ne ba tlhalosa fa ba lapisitswe ke go aga ba kopa dithuso tsa madi mme go se nko e tswang lemina.Mongwe wa banana Rre Godfrey Maake yo o duleng ka mogopolo oo,o ne a tlhalosa gore thutuntsho e ka sologela banana molemo fela thata ka ba ka simolola go ikopela ka bontsi ka ba tlaa bo ba na le lesedi ka ikopelo madi.Mongwe wa banana Rre Robert Bantsinyana le ene o ne a tlhalosa fa a amogela mogopolo oo ka tsoo pedi ka a ne a setse a tlelwa ke boitlhobogo.E rile Mookamedi wa Lephata la Banana mo kgaolong potlana ya Bobirwa, Rre Galeemelwe Ntsebele a ntsha la gagwe, le ene a galaletsa mogopolo oo a tlhalosa fa ene le ba lephata la gagwe ba tlaa rulaganyetsa thuto seka dipuisano mo nakong e e tlang.

Dikgoge tsa kwa ntle[baakanya | edit source]

Template:Botswana largest cities

Coordinates: 21°58′S 28°20′E / 21.967°S 28.333°E / -21.967; 28.333

[[Category: Mafelo a a nang le batho ba bantsi mo Botswana]]