Poloto

Go tswa ko Wikipedia

Poloto ke tatelano ya ditiragalo mo nakong le mo lefelong le le rileng mme ditiragalo tseo di nale mabaka a adithlolang, le aa di gapeletsang go diragala. Le fa go le jalo go tshwanetse ga nna le batlhola dikgotlhang.