Ray Farquharson

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ray Fletcher Farquharson MBE (4 Phatwe 1897 go ema ka Seetebosigo 1965) e ne e le ngaka ya kwa lefatsheng la Canada, porofesa mo Unibesithing e bile e le mmatlisisi mo go tsa bongaka. O tsaletswe kwa Clauude Ontario, a nna moithuti kwa unibesithing ya Toronto kwa e bileng a neng a ruta teng nako e ntsi ya botshelo jwa gagwe. O ne a rutuntshitswe a bo a thapiwa kwa sepateleng sa Toronto ene le mmatlisis kaene Arther Squires.