Royal Air Morocco

Go tswa ko Wikipedia

Royal Air Morocco (RAM)ke sefofane sa Morocco se laolwa ke Puso ya Morocco, mme e na le ntlokgolo ya yona mo mabaleng a Boemafofane jwa Casablanca-Anfa. E ne ya tsena mo kgolaganong ya Oneworld ka 2020.

Go tswa kwa boemafofaneng jwa boditšhabatšhaba jwa Mohammed V, sefofane se tsamaisa mafaratlhatlha a selegae kwa Morocco, difofane tse di rulagantsweng tsa boditšhabagano go ya kwa Afrika, Asia, Yuropa, le Amerika Bokone le Borwa, le difofane tse ka dinako tse dingwe tse di hirilweng tse di akaretsang ditirelo tsa Hajj.

Sefofane se se tsamaisa batho mafatshe ka go farologana.Se kaiwa e le nngwe ya difofane tsa konokono tsa Morocco.