Sebaga sa lorato

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

SEBAGA SA LORATO BY MATLAPENG RAY MOLOMO
PP(Pula press) Gaborone Botswana
First edition 1969
Second impresion 1973
Third impression 1986
Fourth impression 1987
Fifth impression 1989
Sixth impression 1993
Seventh impression 1994
(C) Pula press, P.O Box 91 Gaborone Botswana


Ditshwanelo tsotlhe ke tsa beng. Ntleng ga tetla go se tshwantshiwe kana go fetisediwa gope karolo epe ya tse di gatisitsweng mo, ele mo sebopegong sengwe kana ka mokgwa mongwe.


KA GA PULA PRESS

Pula Press e simolotse e bidiwa "Mackenzie Series". E ne ele ka kopo ya ba Western Tswana Language Committee baba neng ba tlhorwa boroko ke thotloetso e e sa nametseng ya go kwalwa ga di buka tsa setswana. Buka ya ntlha go gatisiwa ene ya nna BOSWA jwa Puo, ke maboko aa kwadilweng ke barwa Kitchin le Lekgetho ka 1948.