Segokgo

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
The Spider picture at the Mokhomma desert Botswana.

SEGOKGO ka sekgoa Spider ke setshedi se se nang le maoto a le bofera-bobedi. Segokgo se tshelela mo mafatsheng otlhe, ebile se tshela ka go loma ka meno a sone a a bosisi. Segokgo se nna mo ntong ya sone e e bidiwang Bubi.