Sekgalagadi

Go tswa ko Wikipedia

Ritso jha Botswana gka kakarejo[fetola | Fetola Motswedi]

Morahe wa batjho ba letso la Bantu, Basarwa le Khoi ba tholega bokone jhwa Africa. Morahe o, wabo o horosha bokone beya bothaba jhwa Africa, mme ele morahe wa ntha go rula mo lehelo la Cape mo lehatsheng la Africa borwa gka rigwaga jha bo 300A.D. Gka 1961 Batjho ba ga MmaMosadinyana ba ne bona gole botoka gore Botswana a ikemele ale wane go jhwa Afrika Borwa. Merahe e meberi e ya Basarwa le Khoi, mojhwa ga lobagkanyana ba bo be latjela morahe wa Bantu lehelo la Cape.[1].


Tjeme ya shekgalagari[fetola | Fetola Motswedi]

Kihisano mmogo ye, lebakjga layo ke go legka gore encyclopedia ya matshotsho othe a mahatshe a harologanyego, mme e bile a sha sogkameye mo lethakoring lengwe ebile a rihisiwa ke motjho mongwe le mongwe mo interneteng mahala.Wikipedia ha e ruwelelwe, ebile e gka rihisiwa go bata thaloso ya shengwe le shengwe, le go baakanya je riseye ritchenyijwe.Gka gore mongwe le mongwe o kgona go tchenya she o she batayo, Wikipedia ha e go tshepise gore she o gka she hithela e gka dgwa ele boammaruri dgotlhe kgotsa nnete e heleyeyo.O gka legkeledga ka Sandbox, Shekgalagadi Wikipedia e, e na le ri article rile lesome le bosupa. Go tshola malebela kgotsa go poponyeja go bona gore o ka kwala eng, o gka bula wa thola gore batjho ba kopile eng.[2].

Morahe wa Basarwa le Bakgalagadi[fetola | Fetola Motswedi]

Motjho wa letso la Sesarwa , Khoi le Bakgalagadi ba bowna mo digkaolong gka go harologana bophirima mo Aforika. Mo lehaching la Botswana go nale morahe wa Basarwa ole moraro ha morahe wa Khoi ole lesome le bobedi le morahe wa Bakgalagadi one o hejta bothano. Batjho ba puo ee ya Basarwa gantsi ba bonwa digkaolong jhe di tjengnyanatjang jhwa gka bo Hukuntsi, Inalegolo, Lehututu, Ncojane, Khakhea, Mabutsane le Sekoma.Ha mbangwee bona be bonwa mogkaolong Kweneng mo Khekhenye le Luzwe(Dutlwe). Bakgalagari ke batjho ba morahe wa Bantu jwagka Batswana, Bakalanga le Batswapong. Morahe o ke Batswana e bile ke Sotho-Tswana[3].

Bona gape[fetola | Fetola Motswedi]

Banni ba Kgalagadi

Dipadi tse dingwe[fetola | Fetola Motswedi]