Selemo

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Naga ka selemo ko Belgium

Selemo ke paka ya ngwaga e go nnang mogote go gaisa tsotlhe tse nne mo ngwageng e wela fa gare ga dikgakologo le letlhafula. Ka yone paka e malatsi a nna maleele mo motshegareng mme mo bosigong nako e nna nnyane. Maltsi a yone paka e a farologanngwa ke seemo sa bosa, lefatshe gore le fa kae jalo jalo. Mafelo mangwe mo lefatsheng fa go nna selemo  a mangwe go nna paka ya mariga go laolwa ke gore a fa kae mo lefatsheng ka bophara.