Sepatela

Go tswa ko Wikipedia
All India Institute of Medical Sciences in Delhi, India
Se ke sone sesupo sa gore ke sepatela mo dikagong tsone ka lefatshe ka bophara

Sepatela kgotsa Kokelo ke ditlhamelo tsa botsogo di diragalelang tengngo nale bao ba ba nag le boitsaanape jwa kalafi ka didirisiwa tsone tsa teng. Sepatela se se itsegeng thata ke sa morafe otlhe, se nale ga ba bolwetse jwa patlako ba thusetswang teng. Sa kgaolo sepatela se thusa bone ba lefelo leo, se nale didirisiwa tse di farologaneng jaaka malao a balwetse go thusa ba ba robadiwang. Dipatela di farologane go laola gore se thusa ba malwetse afe jaaka sepatela sa bana, sa tshidilo maikutlo, balwetse ba tlhaloganyo jalo jalo. Tsone dipatela tse di thusa thata batho ba lefelo leo ka madi a a ko tlase go nale sa morafe otlhe. Go nale gape sepatela sa go tlhatlhelela dithuto bogolo thata mo baithuting ba ba ithutela bongaka kgotsa ka kalafi. Mo mefuting ya dipatela go nale gape se se botlhana ka dikago le ditlhamelo ebong kokelwana. Dikokelo kgotsa dipateladi nale makalana kgotsa maphata gone mo sepateleng a thusa mo malwetse a a farogogane jaaka jwa pelo, dikaro jalo jalo  go ya ka bokgone jwa baitsaanape lo ba lekalana leo. Go be go nna gape le fa ba thusang ka tsa kalafi(diritibatsi), ko ba seipone jalo jalo.

Sepatela bontsi jwa nako ka tsa madi di thusiwa ke goromente wa lefatshe leo wa lephata la botsogo le ba mekgatlho e e ikemetseng ka nosi. Bogologolo di ne di tlhamelwa ke ba dikereke tse di farologaneng le baeteledi pele ba morafe. Maltsi a gompieon di godile dipatela ebile di nale baitsaanape ba malwetse ka go farologana go nale bogologolo ka go ne go nale baithaopi go tswa mo maphateng a ba kereke. Mme re fa go le jalo, bakereki bangwe ba ntse ba tsweletse ka go thusa mo dikokelong kgotsa dipatela le bakeresete bangwe . Se se dirwa ke gore lefoko le la kokelo kgotsa sepatela le raya ko go fiwang thuso ya botsogo, lerato le kgotlhatso ke ka moo bakeresete bangwe ba santse ba tsweletse ba moon yoo.

References[fetola | Fetola Motswedi]