Setlhako

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Ditlhako

Setlhako ke seaparo a lenao se se direletsweng go sireletsa le go babalela lenao la motho fa a dira ditiro tse di farologaneng. Ditlhako gape di ka dirisiwa ele mokgabisa. Mesego ya ditlhako e ne ya farologana thata fa nako e ntse e tsamaya le ka dingwao tota.