Tshotlakako Mo Basading Le Bana

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

TSHOTLAKAKO Ya Basadi Le Bana Ke Bosatsewe Sentle Jwa E Kanna Batho Bangwe Ba Senna Month Bathong Ba Bangwe E Tshwana Le Ba Bomme Le Bana. Tshotlo E Ka Mekgwa E Mentsi Ka Tshotlo E Le Gape Go Sa Tseye Motho Yo Mongwe Sentle E Kanna Gona Goya Ka Gore E Be E Se Wa Kemo E E Tshwanang Le Ya Gago Sekai. Monna Mo Mosading. Tshotlakako E E Kanna Ka Mokgwa Wa Maikutlo, Semoya Kgotsa Gona Ka Mo Nameng (Physical). E Ngwe Ya Tsona E Tsenya Tshotlakako ya Thobalano Mo Go Botlhe.