Tshotlakako Mo Basading Le Bana

Go tswa ko Wikipedia

TSHOTLAKAKO Ya Basadi Le Bana Ke tlhobaboroko mo nageng ya rona ya Afrika borwa.Bana bale bantsi le basadi ba bolawa letsatsi le letsatsi,bontsi ba bone ba tshaba go buwa ka fa ba tshosediwa ka go bolawa.Ruri ruri re tshwanetse go kopana re lwele basadi le bana. basadi ke dikgauta TSA lefase,bathehi ba malapa,batshwara thipa ka bogaleng,balwana ntwa ka sebete.beke le beke basadi le bana ba bolaiwa ,mme rona jaaka naga ga re diri dilo tse di tshwanetseng.GBV gase motshameko, re tswanetse ke go dira selo ka kgang e. A re rateng bana ba rona le basadi barona ka gonne kamoso ga wa tshepisiwa ope.lehu ke ngwetsi ya lapa le lengwe le lengwe