Jump to content

Wikipedia:Balaodi

Go tswa ko Wikipedia
Balaodi ba batho
Bagolwane ba Wikimedia
Badirisi ba Wikipedia
Babereki ba Wikimedia
Stewards
Komite ya Arbitration
Bureaucrats
Balaodi
Didirisiwa tsa boeteledi mo Wikipedia di tswana le Mopo, di dira gore balaodi ba thalosiwe gotwe “ba filwe mopo". Fela jaaka mo lefatsheng la nnete janitor dilotelo tsa madirelo di nale babereki ba ba sa di fiweng, balaodi ba nale bokgone jo bo faphegileng, mme fela jaaka mo lefatsheng la nnete ga ba bothokwa go feta ba baakanyi ba bangwe.

Balaodi ba ba twaelesegileng ka maina a Administrators, admins kana sysops (system operators), ke ba baakanyi ba Wikipedia ba ba filweng dithata tsa go dira diphetogo tse di faphegileng mo Wikipedia ya Setswana. Se se akaretsa bokgone jwa go blocka le go blockolola di akaonte tsa badirisi, IP addresses, le di IP ranges mo go fetoleng, go fetola kana go baakanya ditsebe tsedi Sireleditsweng, go sireletsa le go ntsa tshireletso mo di tsebeng, go suhla le go suthulola ditsebe, go fetola maina a ditsebe go sena kgoreletso ga mmogo le go dirisa didirisiwa tse dingwe.

Balaodi tsaya boikarabelo jo e le baithaopi ba ba feteleng ka tsela ya go sekasekwa. Gape ga ba berekele Wikimedia Foundation. Gape ga ba tshwanela go dirisa dithata tsa bone go nna le letsogo le lekogodimo mo ditshinyong tse ba amaneng le tsone. Balaodi ga ba tshwanela go tsietsega ka Balaodi ba maranyane a Wikimedia ("sysadmins").

Wikipedia ya Setswana e nale Balaodi ba le 1 administrators (bona diakaonte tse di felweng bolaodi kana Balaodi ka ditiro tsa bone).