Wikipedia:O ka bula tsebe jaana

Go tswa ko Wikipedia
Ka fa o ka bulang tsebe ka teng mo Wikipedia ya Setswana

Gonale diphoso tse di dirwang thata ke badirisi ga ba kwala dipego, diphoso tse dingwe ke tse:

 • Go kwala ka gago kana senge se se gaufi le wena
  • E ka tswa e le ka gagago, lesika, tsala, mohiri kana sengwe hela se se gaufi le wena, ga re go rotuetse gore o kwale ka sone.
 • Go kopolola dilo
  • O tswanetse go kwala dipego ka mafoko a gago, go kopolola dilo e katswa e le mo maranyaneng kana kae fela go ka baaka gore pego e suthiwe
 • Go sa tsenye metswedi
  • Dipego tse di sinang metswedi gantsi di suthiwa mo malatsing .
 • Go ipapatsa
  • Wikipedia ya Setswana ga e letelele dipego tsa ipapatso.

O ka simolola se o batlang go se kwala, ka go kwala setlhogo sa se o batlang go kwala ka sone ka fatlase o bo o tobetsa Bula tsebe.