Free State

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

FREE STATE(South Africa) Free state ke kgaolo nngwe ya lefathse la Afreka Borwa. Kgaolo e e fithlelwa mo toropong ya Bloemfontein, lefelo le go direlwang melao ya Afreka Borwa teng.Ditso tsa lefelo le di thlolega kwa Orange Free State Boer Republlic go fitlha kwa kgaolong ya Orange free State.

Thutafatshe[baakanya | edit source]

Lefelo la Free state le fitlhelwa mogare ga lefatshe la Afreka Borwa. Monate wa loapi le go nonofa ga mmu go rotloetsa kgebo ya tsa temo-thuo. Dipolasi tse di fetang dikete dile masome a mararo,tse di robileng tlhka e nntsi ya lefatshe di etsiwe ka leina le go tweng Sesigo sa Afreka Borwa.

Meepo ya ditswa mmung[baakanya | edit source]

Free State ke lefelo lele humileng di tswang mmung, ka Gouta ee nang le boemo mo gore dirweng ga yone mo mafatsheng otlhe. Kepo ya ditswang mmung kgaolong eo ke yane mmereko o go hirwang batho ba le bantsi. Kgaolo e e nale meepo ya ditswa mmung ele lesome le bobedi ee epang 30% ya gouta ya Afreka Borwa e bile e baya Afreka Borwa momaemong a botlhano mo go direng gouta gareng ga mafatshe otlhe.

Itsholelo[baakanya | edit source]

Lefelo le ke lone sesigo sa Afreka Borwa ka le nale temothuo ele pelo ya itsholelo ga mmogo le meepo ka ko gouteng eleng mmamane wa go hira.

[1]

Free State