Badimo

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Leina la Badimo le tswa kae?[paakanyo | edit source]

Badimo ke leina le le tlholegang mo tumelong ya Batswana.Le fa buka ya bopaki ya lekgotla la dipatlisiso la CIA e tlhalosa fa selekanyo sa 6% ya batswana e le badumedi, mme nnete ke gore bontsi jwa Batswana ba dumela thata mo Badimong le fa ntswa ba dumela gape thata mo ditumelong tse dingwe di sele.Leina Badimo ga le reye fela batho ba ba tlhokafetseng, mme le raya batho ba ba tlhokafetseng mme mewa ya bone e ntse e tshela le batho mo lefatsheng.Ka ngwao ya se Aferika,Badimong e bong Batho ba ba tlhokafetseng ba tswelelwa ka go nna teng le go tsaya karolo mo matshelong a batho le mo ngwaong ya bone.

A mme Badimo ba teng?[paakanyo | edit source]

MaAfrika a le mantsi ba dumela gore Badimo ba teng ebile ba re sireletsa mo baloying. Jalo fela jaaka Jeso Kreste (Badimo ba Jews). Ke ka moo gape re nang le Baporofeta, Mathuela le di Ngaka tsa Setswana.Fa o leba ka fa letlhakoreng le lengwe; go nale boloi jo bo tswewang bo sa siama mme batho bone ba nale tumelo ya gore badimo ba ka ba sireletsa mo go tsotlhe tse di ka amang matshelo a bone[1].

Ditumelo tse dingwe le badimo.[paakanyo | edit source]

Tumelo ya BoKreste[paakanyo | edit source]

Tumelo ya boKreste e farologana ka moo e dumelang mo Modimong ka teng le ka moo e tlhaloganyang boKreste ka teng. Sekao ke Kereke ya Efangele ya Luthere e e rutang mo Katekisimeng e nnye ka ga taolo ya ntlha gore BaKreste ba tshwanela ke go boifa le go rata le go ikanya Modimo godimo ga dilo tsotlhe. Dikereke di le dintsi di dumelana le se se tlhalosiwang ke tlhaloso ya taolo ya ntlha gore kobamelo ya batho e tshwanetse go lebisiwa kwa Modimong fela ebile kobamelo ya boaammaaruri ke kobamelo ya Modimo ka Jesu Kreste fela. Le fa go ntse jalo, Dikereke tse dingwe di Ruta ebile di dumela fa Modimo o dirisana le badimo fa tse dingwe di Ruta gore kobamelo ya Modimo le badimo e ka kopanelwa go sena molato.

Dikgoge tsa kwa ntle[paakanyo | edit source]

Template:Religion-stub Template:Botswana-stub

  1. http://www.topix.com/forum/world/lesotho/T3E0DA2ANA5I446BJ#comments