Bolaodi

Go tswa ko Wikipedia

Bolaodi bo ka raya:

Kgwebo [fetola | Fetola Motswedi]

  • Botsamaisi ba kgwebo, tsamaiso ya kgwebo
  • Tsamaiso,  mokgwa wa go lebisa batho go ya phitlhelelong ya maikemisitso
  • Academic administration, kala ya lefelo la go ithuta (sekao: sekolo) e e lokaganyang le go tlhokomedisa go re e dira jang. 
  • Central Administration, ke lefapha tsamaiso je le kwa godimodimo la bodirelo.

Tiriso tse dingwe[fetola | Fetola Motswedi]

  • Kala ya  executive branch ya mmuso kwa tlase ga tlhogo e e rileng ya puso [head of government].
  • Public administration, ke mokgwa wa  go tsamaisa [public policy] go ya ka ikemisetso ya mmuso.

Sengwe[fetola | Fetola Motswedi]

  • Drug administration, go fa kgotsa naya mothomongwe molemo.
  • Military administration, ditegeniki le ditsela tse di dirisiwang ke ditirelo tsa sesole tseo di amanang le tsamaiso ya batlhapetsi ba ntwa.