Botswana Innovation Hub

Go tswa ko Wikipedia

Information iconPego e, e nnyane. O ka thusa Wikipedia ka go e oketsa.

Puso ya Botswana e ne ya lemoga fa go tshwanetse go dirwa Lefelo la Mafaratlhatlha a Maranyane le Boitseanape, le go ka ngokelwang peeletso ya dikgwebo tsa mo gae le kwa ntle.

[fetola | Fetola Motswedi]

Lephata la Maranyane, Ditlhaeletsanyo le Boitseanape le simolotswe ka 2002 go lebelela maranyane a ditlhaeletsanyo mo Botswana.Lephata le tla dira se ka go dirisa maranyane a boitseanape ga mmogo le dipatlisiso go diragatsa melawana ya lefatshe go etleetsa boitseanape jwa mo gae, talentse le go itlhamela[1].

Lephata la DIT le kgaogantswe gane, ka maina a alatelang[fetola | Fetola Motswedi]

Lephata la Dikitso le le tlholegileng e le la “Puso la dibala- makgolo” le ne la hudisiwa mo go la Madi le Ditogamaano tsa Ditlhabololo go ya kwa go la Ditlhaeletsanyo, Boranyane le Boitseanpe ka ngwaga wa 2002.Lephata le neela bodiredi le tsamaiso ya bodiredi jwa ditlhaeletsano le dikitsiso mo setšhabeng . Gape le neela bogakolodi mo go tsa boranyane mo maphateng a puso le makalana a yone [2]. Ditirelo tse dingwe tse di fapegileng di akaretsa ditlhaeletsanyo jaaka website ya puso, e-mail le inthanete. Go neela tirelo e e tsepameng ya tsa boranyane e kgaogantse dingwe ditirelo tsa yone, mme ya itebaganya le tsa ditumalano tsa ka thoko, dingwe tsa tsone e le go baakanya dibala makgolo tsa puso mo bodireding le maphata a puso a a ikadileng ka dipalo kana maphatana a le 86 766[3].

Kabakanyo ya Itsholelo[fetola | Fetola Motswedi]

 • National Economic Diversification Council. According to [4]
 • Botswana Excellence Strategy
Name of Initiative Parent Ministry Status
Brand Botswana Ministry of Trade & Industry (under BEDIA) on going since 2009
Diamond Hub Ministry of Minerals, Energy & Water Resources on going since 2008
Agriculture Hub Ministry of Agriculture on going since 2009
  • BEDIA
  • Brand Botswana
   • "Kagiso le tlhokgamo"
   • "Boipelo, lefelo la gago"

Metswedi[fetola | Fetola Motswedi]

 1. http://www.gov.bw/tn/Ministries--Authorities/Ministries/Ministry-of-Communications-Science--Technology-MCST/Departments--Units/Department-of-Central-Transport-OrganisationDCTO/
 2. http://www.gov.bw/tn/Ministries--Authorities/Ministries/Ministry-of-Communications-Science--Technology-MCST/Departments--Units/Information-Technology
 3. [http://www.shoparc.com SHoP Architects
 4. Botswana Economic Advisory Council Report, 2005